Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ
  • Дата на раждане : 16/12/1964 Разлог, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: emil.tonchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 04/04/2018 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 04/04/2018 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 21/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 17/07/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно междусистемната газова връзка Гърция-България.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
10/05/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимостта от извършване на ремонтни дейности на сграден фонд и доставка на училищен автобус на Разложката професионална гимназия "Никола Стойчев" гр. Разлог.
Отговорено в зала на 10/05/2019.
12/04/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно подобряване на лабораторните условия в Районните здравни инспекции.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС