Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
  • Дата на раждане : 18/08/1968 с. Черна, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: daniela.dimitrova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 28/07/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 28/07/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 20/09/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проучването за добив на газ в община Генерал Тошево и инвестиционното намерение за добив на газ.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на път II - 29 Варна - Добрич - Кардам на територията на област Добрич.
Писмен отговор на 27/04/2018.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно оценка на проекти по процедура "Енергийна ефективност в периферните райони - 2".
Отговорено в зала на 01/03/2019.
08/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обновяване на базата на Спешната медицинска помощ на територията на обл. Добрич по Проекта за модернизация на спешната медицинска помощ.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в гр. Тервел.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проект "Рехабилитация на водопровод Помпена станция Малина до водоем 300 м3 - Генерал Тошево".
Отговорено в зала на 15/03/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно екологичното състояние на защитени местности "Шабленско езеро" и "Дуранкулашко езеро".
Отговорено в зала на 31/05/2019.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно закриването и рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци на територията на област Добрич.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС