Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
  • Дата на раждане : 25/02/1972 Лом, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: anna.aleksandrova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 19/04/2019
Комисия по правни въпроси
председател 19/04/2019 - до момента
Група за приятелство България - Ирландия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Хърватия
зам.-председател 11/02/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно службата на европейската прокуратура.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно мерките, предприети от Министерството на правосъдието за противодействие на незаконната реч на омраза.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС