Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
  • Дата на раждане : 16/11/1955 с. Стоб, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yordanka.fikirliyska@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - 20/09/2018
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 20/09/2018
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно политиката на Министерството на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-24
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС