Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
  • Дата на раждане : 16/06/1971 Нова Загора, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: galya.zaharieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Тунис
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора.
Писмен отговор на 29/09/2017.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно резултати от Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на децата в образователните институции.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
16/11/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ЖП гарата в град Нова Загора.
Писмен отговор на 16/11/2018.
19/04/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на причините за отпадането на децата от детска градина и училище.
Писмен отговор на 19/04/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС