Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
  • Дата на раждане : 21/09/1960 Асеновград, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: hristo.grudev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 08/11/2019
Комисия по околната среда и водите
зам.-председател 10/05/2017 - 08/11/2019
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/09/2017
Питане към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ситуацията в Асеновград.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно открита приемна на Министерството на вътрешните работи в гр. Асеновград, кв. Лозница.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на републикански път II -58 Кърджали - Асеновград.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кръгово кръстовище на път ІІ-86 "Пловдив - Асеновград".
Писмен отговор на 27/04/2018.
22/06/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно дооборудване на модулите на военните формирования, разположени до планински региони със снегопочистваща техника - роторни снегорини.
Писмен отговор на 22/06/2018.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно нападението над лекари.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Лот 6 "Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,3 км, обл. Пловдив".
Отговорено в зала на 01/03/2019.
19/04/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води за гр. Асеновград, България.
Писмен отговор на 19/04/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансови корекции на община Асеновград за периода 2011 - 2019 г..
Писмен отговор на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно финансови корекции на община Асеновград за периода 2011 - 2019 г..
Писмен отговор на 20/09/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС