Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
  • Дата на раждане : 09/05/1979 Пещера, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: yordan.mladenov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 08/11/2019
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на неотложен превантивен ремонт на участък от третокласната пътна мрежа ІІІ-8003 Блатница - Смилец - Дюлево от км 23+764 до км 38+700, свързващ гр. Стрелча с областния център Пазарджик.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно рекултивиране на сметищата в обл. Пазарджик.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране изграждането на Западния околовръстен път на гр. Пазарджик.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сключване на договор за изпълнение на общинската мярка по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020".
Отговорено в зала на 23/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно наличния финансов ресурс в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
Писмен отговор на 30/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІ-37 Пазарджик - Пещера - Батак.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно пенсионирани служители, работещи в МВР.
Писмен отговор на 21/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заличаването на резерват "Купена"от списъка на Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сигнал за незаконен строеж.
Писмен отговор на 13/10/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнение на проект по Програма "Еразъм +".
Писмен отговор на 01/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предстоящи ремонтни дейности на пътната инфраструктура в обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 16/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно обвързаната подкрепа.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно нотификациите за обвързаната подкрепа.
Писмен отговор на 09/03/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обявените конкурси от Регионалното управление на образованието - Пазарджик.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
27/07/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ползването на училищни автобуси, в общ. Септември.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подпомагане на розопроизводстводителите.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обявяване на конкурс за директор на СУ "Христо Ботев" в гр. Септември.
Писмен отговор на 21/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно разкрита фабрика за незаконно производство на тютюневи изделия в с. Калугерово, общ. Лесичево, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 05/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на процедура BG16RF0OP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" в общ. Пещера.
Писмен отговор на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разпространяване на инфлуенца по птиците.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно повдигнато наказателно производство.
Писмен отговор на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно нарушения в Центъра за подкрепа на деца със СОП , град Сърница.
Писмен отговор на 14/12/2018.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на процедура BG16RF0OP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" в общ. Пещера.
Писмен отговор на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническа инфраструктура на АМ "Струма".
Писмен отговор на 01/03/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
31/05/2019
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС