Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
  • Дата на раждане : 24/01/1953 Исперих, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: h.ademov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Австрия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/10/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд.
Писмен отговор на 13/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд.
Писмен отговор на 06/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно различни тълкования и практики по приложение на Закона за социално подпомагане, Глава четвърта, Социални услуги - чл. 16а, ал. 3 и чл. 16б, ал. 2.
Писмен отговор на 24/11/2017.
07/02/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно предприетите мерки от повереното Ви ведомство във връзка с посегателство върху длъжностно лице - кмет на населено място.
Отговорено в зала на 07/02/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС