Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
  • Дата на раждане : 07/04/1961 Велико Търново, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tanya.petrova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Тайланд
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Финландия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно статута на т.нар. Валдорфски училища.
Писмен отговор на 21/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно едносменен режим на обучение в училища от гр.Варна без самостоятелни сгради.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
09/03/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно допълнително финансиране.
Писмен отговор на 09/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ходът на изпълнението и в какъв срок се предвижда да бъдат приключени ремонтните дейности на третокласен път III-904, Лот 8 и Лот 9 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промените в системата на делегираните бюджети и очакваните резултати.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
13/07/2018
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Национално външно оценяване по български език и литература след 7 клас и държавен зрелостен изпит по български език и литература след 12 клас.
Писмен отговор на 13/07/2018.
27/07/2018
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно състояние и бъдещо развитите на мрежата от иновативни училища в България.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
14/09/2018
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно преминаване на училищата към едносменен режим.
Отговорено в зала на 14/09/2018.
30/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промяна в Наредбата за приобщаващо образование.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
15/02/2019
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно вижданията на Министерството на образованието и науката за бъдещето на езиковите гимназии.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
08/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансиране на средното образование за 2020 - 2021 г..
Отговорено в зала на 08/03/2019.
08/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно повишаване статуса на българския учител.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
29/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредбата за приобщаващо образование.
Писмен отговор на 29/03/2019.
05/04/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно проект за превенция на детската престъпност.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
07/06/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно професионални приемни семейства по проект "Приеми ме 2015".
Писмен отговор на 07/06/2019.
14/06/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно партньорство между университетите и региони, в изпълнение на регионалните планове за развитие.
Отговорено в зала на 14/06/2019.
31/05/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно възстановяване на териториалното поделение на Държавна агенция за закрила на детето във Варна.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
21/02/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно мерки за връщането на българите от чужбина.
Писмен отговор на 21/02/2020.
31/01/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерки за увеличаване на броя на студентите по професии, за които се очаква бъдещ недостиг.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
21/02/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност у нас.
Отговорено в зала на 21/02/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС