Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
  • Дата на раждане : 23/10/1971 Сандански, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: atanas.stoyanov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 13/11/2019
Комисия по околната среда и водите
зам.-председател 10/05/2017 - 13/11/2019
Група за приятелство България - Косово
зам.-председател 23/06/2017 - 13/11/2019
Група за приятелство България - Швеция
председател 23/06/2017 - 13/11/2019
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възстановяване на поземлени имоти в землището на община Струмянни.
Писмен отговор на 20/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно обслужването на населението в общините Разлог, Белица, Якоруда от служба "Български документи за самоличност", към Областна дирекция на МВР - Благоевград, офис РПУ Разлог.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансови средства за рехабилитация на пътищата в обл. Благоевград.
Писмен отговор на 24/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно статута на военните имоти на територията на област Благоевград.
Писмен отговор на 01/12/2017.
05/04/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подпомагане на земеделски производители в растениевъдството и животновъдството на територията на област Благоевград.
Писмен отговор на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проект "Открити лечебни басейни за деца и възрастни" във филиал Сандански на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД.
Писмен отговор на 05/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно откриване на ГКПП "Клепало" между Република България и Република Македония.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно целите на промените, заложени в новия Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
27/07/2018
Въпрос към Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 относно ползите от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Писмен отговор на 27/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно развитие на масовия спорт.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно мерки за развитие на туризма.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно противодействие на битовата престъпност.
Писмен отговор на 20/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно ограничаване на незаконната сеч на горите в горските територии в България.
Писмен отговор на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възстановяване на поземлени имоти в землището на община Сандански.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно патриотичното образование и възпитание в училищата.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на ЛОТ 3 на АМ "Струма".
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно развитие на читалищното дело и подпомагане на читалищата в България.
Писмен отговор на 05/09/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно работата на работната група за проверка на учебното съдържание в учебниците от първи до дванадесети клас, съставена по настояване на депутати от ВМРО.
Писмен отговор на 09/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на целите за масово разпространените отпадъци.
Отговорено в зала на 16/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно намаляване регулаторната и административна тежест за гражданите и бизнеса.
Писмен отговор на 14/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно подкрепа на малките и средни предприятия в страната.
Писмен отговор на 21/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на средства за ремонт, поддръжка и изграждане на пътища в обл. Благоевград.
Писмен отговор на 14/12/2018.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на допълнителен пътен участък на територията на общ. Сандански.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на пътен участък между АМ "Струма" и гр. Сандански.
Писмен отговор на 15/03/2019.
12/04/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общ. Сандански, Струмяни и Кресна.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
12/04/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно потенциалното замърсяване на трансграничната р. Драговищица от дейността на мина в с. Карманица, Република Сърбия.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
21/06/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно финансиране на мерки в сектор "Отпадъци".
Писмен отговор на 21/06/2019.
13/09/2019
Питане към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите относно термичното третиране на отпадъци в страната.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
09/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС