Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
  • Дата на раждане : 04/10/1955 София, България
  • Професия: преподавател;икономист;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: tasko.ermenkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Канада
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Палестина
председател 31/07/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/04/2017
Въпрос към Николай Павлов, служебен министър на енергетиката относно становище на правителството на Република България относно антимонополното дело на Европейската комисия срещу "Газпром".
Отговорено в зала на 28/04/2017.
16/06/2017
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно "Специализирана болница за АЛББ - Сливен" ЕООД- прекратено чрез ликвидация.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно освобождаване на работни помещения, намиращи се в сградата на МОСВ - град София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, заемани от Национален геоложки фонд.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно освобождаване на работни помещения, намиращи се в сградата на МОСВ-град София, бул."Княгиня Мария Луиза" №22, заемани от Национален геоложки фонд.
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно принципи на провежданата кадрова политика.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оборудване за АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесии за добив на инертни материали в област Бургас.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно Правилника за устройството и дейността на Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".
Отговорено в зала на 10/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно задържан в Куба български гражданин.
Писмен отговор на 08/12/2017.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно дейността на фирма "МОБА" към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
23/02/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политика в областта на ядрената енергетика.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно изчезнал канабис от РПУ Нова Загора.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно доклад от Инспекцията на "Топлофикация Габрово" ЕАД.
Писмен отговор на 09/03/2018.
30/03/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политика на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно Ваше изявление по повод позицията на Великобритания за отравянето на Сергей Скрипал.
Писмен отговор на 05/04/2018.
18/05/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно пропусквателния режим в Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" АД - Ямбол.
Писмен отговор на 18/05/2018.
08/06/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно 160 години от създаването на Болградската гимназия в контекста на демографската политика на Българското председателство.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Решение на Европейската комисия, касаещо големите горивни инсталации.
Отговорено в зала на 06/07/2018.
13/07/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на гарантиране на сигурността на доставките на природен газ.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище Пловдив.
Писмен отговор на 05/09/2018.
21/09/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политиката на Министерството на енергетиката по транспониране на европейското законодателство.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
09/11/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно договора за продажба на вземанията на "Булгаргаз" ЕАД от "Топлофикация София" ЕАД.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Сливен, подновяване на изграждането на обекта.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД, прекратено чрез ликвидация.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
25/01/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно състоянието на язовирите, стопанисвани от "НЕК" ЕАД.
Отговорено в зала на 25/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Сливен.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за охрана на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД.
Писмен отговор на 01/03/2019.
07/06/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проект за инвестиционен разход на Военноморските сили.
Отговорено в зала на 07/06/2019.
06/12/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
24/01/2020
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България.
Отговорено в зала на 24/01/2020.
13/03/2020
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политиката на правителството в областта на гарантиране на газовите доставки на България.
Писмен отговор на 13/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса Covid-19 на територията на България.
Писмен отговор на 06/03/2020.
18/09/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно процедура за изграждане на АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 18/09/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
04/07/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
08/06/2017
Относно: Установяване на нарушение по Раздел ΙΙ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по Сигнал № ККИПЕ-753-22/11 от 11.06.2017год., подаден от Антон Тодоров, народен представител в 44-то Народно събрание срещу Таско Ерменков – народен представител в 44-то НС. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към 44-то Народно събрание, на основание чл.153 от Раздел ΙΙ „Етични норми за поведение” на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 8, т. 3 от Правилата на Комисия за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика по прилагане на Етичните норми за поведение на народните представители РЕШИ: Установява нарушение по Раздел ΙΙ „Етични норми за поведение” от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка със Сигнал № ККИПЕ-753-22/11 от 11.06.2017год. срещу Таско Ерменков и налага мярка по чл.153, ал. 1 т.1.
Статус: отменен
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС