Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
  • Дата на раждане : 24/10/1963 София, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: margarita.nikolova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Нечленуващи в ПГ
член 04/09/2019 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 19/12/2019
Комисия по икономическа политика и туризъм
зам.-председател 10/05/2017 - 11/09/2019
Група за приятелство България - Гърция
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
22/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-7
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС