Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
  • Дата на раждане : 13/12/1961 с. Любеново, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: georgi.gyokov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Венецуела
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Въпрос към Рашко Младенов, служебен министър на културата относно декларации на Българския антифашистки съюз и на Общинския съвет на БСП - Стара Загора по повод монтирана мемориална плоча на осъдените на смърт от Народния съд през 1945 г. върху фасадата на Драматичен театър "Гео Милев" в Стара Загора.
Писмен отговор на .
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно практика компаниите да предлагат стоки от една и съща марка и опаковка, но с различни съставки в "старите" и "новите" членки на ЕС.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно движението на декларацията на Българския антифашистки съюз и Общинския съвет на БСП - Стара Загора, насочена към Министерството на културата от Министерския съвет на Република България (изх. № 460/16 от 31.03.2017 г.) и становището на министерството по нея.
Писмен отговор на 19/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Стара Загора, мерки за подобряването ?.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно констатации и оценки в Доклада на Европейската комисия за преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси за България за 2017 г., в частта "Пазар на труда, образование, здравни и социални политики" - Бедност.
Писмен отговор на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно констатации и оценки в Доклада на Европейската комисия за преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси за България за 2017 г., в частта "Пазар на труда, образование, здравни и социални политики" - Социална политика.
Писмен отговор на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на финансови инструменти със средства от Оперативна програма "Развитите на човешките ресурси".
Писмен отговор на 26/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно минималната работна заплата за страната, разнобой в позициите на участниците в социалния диалог.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно използването на еднодневните трудови договори в селското стопанство.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно постановената от Върховния административен съд отмяна на разпоредби от Наредбата за медицинската експертиза и последвалото напрежение в работата на ТЕЛК.
Писмен отговор на 02/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
23/06/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
09/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно издадени разрешения за достъп до пазара на труда в Република България на граждани на трети държави.
Писмен отговор на 09/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно последствията от ограничителната мярка за спиране износа на електроенергия през януари 2017 година, взета след заповед на министъра на енергетиката.
Писмен отговор на 23/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно прилагане на разпоредбите за административнонаказателната отговорност на работодателите по Закона за интеграция на хората с увреждания.
Писмен отговор на 30/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно правото на лицата да прехвърлят пенсионното си осигуряване от частните пенсионни фондове във фондовете на държавното обществено осигуряване, практика по прилагане на чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно промяна в организационната структура на ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", създаване на нови железопътни секции.
Писмен отговор на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от основен ремонт на преминаващите през Община Братя Даскалови, област Стара Загора, третокласни републикански пътища ІІІ-608 и ІІІ-565, които са част от републиканската пътна мрежа на България.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно запор на банкови сметки и други вземания на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД в Стара Загора, заради задължения за неплатена електрическа енергия към ЕВН България Електроснабдяване.
Писмен отговор на 01/09/2017.
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложна необходимост от извършване на основен ремонт на част от републикански път III-5031 (Опан-Гълъбово), в регулацията на гр. Гълъбово.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от основен ремонт на третокласен път III-5504, част от републиканската пътна мрежа, преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, общ. Гълъбово.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно неоснователни изисквания и условия към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно прекратяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на село Спасово, община Чирпан, област Стара Загора.
Писмен отговор на 19/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултати от назначената проверка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност - качество на строителството и работа на надзорните фирми, използвани за санирането материали, пожаробезопасност на същите.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проблеми при отпускането и изплащането на пенсии на български граждани, работили в Гърция.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно погазени езикови и културни права на българското малцинство в Украйна.
Писмен отговор на 19/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно злоупотреби с изплащаните от Националния осигурителен институт обезщетения за временна нетрудоспособност.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно промените от 01.01.2016 г. условия за придобиване на право на пенсия, оценка на въздействието като ефект върху бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/10/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно ежегодното осъвременяване на пенсиите и хилядите ощетени пенсионери.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
17/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно драстични нарушения, извършени от "СБР - Несебър" АД - гр. Несебър.
Писмен отговор на 17/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно усвояването на средствата по чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
10/11/2017
Питане към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно политика за решаване на демографските проблеми на страната.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно затруднения в дейността на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора.
Писмен отговор на 17/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно български гражданин, пребит от турски граничари на българска територия.
Писмен отговор на 17/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - град Стара Загора.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно броя на университетските болници в страната.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно коледни добавки към пенсиите.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно недостига на квалифицирана работна ръка, което ще е един от основните проблеми за българския пазар на труда още през 2018 г.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно облекчаване на условията за получаване на добавката от Учителския пенсионен фонд.
Писмен отговор на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно добавката от пенсия на починал съпруг/съпруга към пенсиите, отпуснати по дял І от Кодекса за социално осигуряване.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Стара Загора.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Гълъбово.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Гурково.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Братя Даскалови.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Казанлък.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Мъглиж.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Николаево.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Опан.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Павел баня.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Раднево.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Чирпан.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно включването на кучетата асистенти в системата на държавната социална помощ.
Писмен отговор на 19/01/2018.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно въвеждането на максимален размер на обещетенията за безработица.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно ехинококозата в България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реконструкция на сградата на Областна дирекция "Земеделие" в гр. Стара Загора в нарушение на Закона за културното наследство.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно незаконна сеч в защитената местност "Турловска кория", с. Тулово, област Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
19/01/2018
Питане към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно политика по отношение раждаемостта в страната.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данъчни стимули за използване на нови, по-малко замърсяващи околната среда автомобили.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно надписите върху униформите на българските полицаи, пътни полицаи и гранични полицаи.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно прекратен достъп до Информационната система за ражданията на Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно устойчивост на услугите от резидентен тип, приложими към децата от поетапно закриваните домове за деца, лишени от грижа или със специални потребности.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно дейността на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет и средствата, преведени от Фонда към местните комисии.
Писмен отговор на 16/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно разминавания и непълноти в данните за раждаемостта в страната.
Писмен отговор на 09/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно електронните услуги, улесняващи комуникацията с клиентите, предоставяни от Националния осигурителен институт.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно предприето от Министерството на енергетиката действия във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на Европейската комисия от 31 юли 2017 г., с което се въвеждат по-строги лимити за вредните емисии, отделяни от големите горивни инсталации.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политиките на Министерството на труда и социалната политика по прилагане на Препоръка на Съвета на Европейския съюз (2016/С 67/01) относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължения на държавата и общините за осигурителни вноски.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно препоръката на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. от 11 юли 2017 г., в частта високия дял на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора и визия на Министерството на здравеопазването за решаването им.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно адекватност на хипотезите, при които се издават безплатни винетни стикери.
Писмен отговор на 23/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно системата, придобила известност като "пръстова идентификация" и нейната отмяна от Върховния административен съд.
Писмен отговор на 09/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Европейска гаранция за децата.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отказ на лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разминаването в данните за задълженията на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно условията на труд, натовареността и работните заплати в отделите "Закрила на детето" към дирекциите "Социално подпомагане".
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно случаите на деца, болни от морбили в съседни страни и риска от достигане на заразата в България.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно представения за обществено обсъждане проект за изменения и допълнения в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно инцидента с Асен Маринов от Центъра за настаняване на деца с увреждания в гр. Роман, довел до смъртта му, след отказ на три болници да го приемат.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от разширение на 6-километровата връзка на Стара Загора с автомагистрала "Тракия".
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно злоупотреби с деца и детски образи в рекламни съобщения и клипове.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно задължително ваксиниране.
Писмен отговор на 16/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно великденски добавки към пенсиите.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проект по Мярка 6, Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно конкурс за главен секретар в Областна дирекция "Земеделие" -Стара Загора.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно проблеми и нарушения в читалищната дейност в с. Самуилово, общ. Стара Загора.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно мястото и развитието на пробационните мерки в България.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно подкрепата за мерките на Великобритания срещу Русия след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал.
Писмен отговор на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно установено отклонение (повишена концентрация на уран) в показателите на питейната вода в с. Казанка, общ. Стара Загора.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно ниския процент на работещи, които посещават/преминават обучение за повишаване на квалификацията си.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
29/06/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно констатации за лошо управление на държавните предприятия в Доклада на Европейската комисия за България за 2018 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
11/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на ограничителните (обезопасителните) системи по българските пътища.
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г за условията за изграждани или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.
Писмен отговор на 11/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г за условията за изграждани или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.
Писмен отговор на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяване на българските магистрали, включително и чрез използване на различни видове конструкции и предпазни съоръжения и повишаване на сигурността на движението по тях..
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно производителност на труда и разходи за труд в България и в другите държави-членки на Европейския съюз.
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно правилото за максимален размер на получавани една или повече пенсии.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно месечната добавка към пенсията /сбора от пенсии/ по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Писмен отговор на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно пациентите с белодробни заболявания, лишени от възможност за продължаващо лечение и рехабилитация.
Писмен отговор на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно повишаване качеството на живот на болните от деменции-прогресивно дегенеративно мозъчно заболяване, засягащо паметта, мисленето, поведението и емоциите.
Писмен отговор на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заболеваемостта от белодробните болести и "Хроничната обструктивна белодробна болест" в България.
Писмен отговор на 18/05/2018.
01/06/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Национална здравна карта на Република България.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно задължението за електронно попълване на рецептурните бланки, на които се предписват лекарствените продукти, заплащани изцяло или частично от НЗОК.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно системата за разделно събиране на отпадъците, ефективност и постигане на целите.
Писмен отговор на 08/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в област Стара Загора.
Писмен отговор на 29/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Плана за действие на РБ за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания /2015-2020/ ресор достъпна среда.
Писмен отговор на 29/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания /2015-2020/, ресор Образование и наука.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на Плана за действие на РБ за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания /2015-2020/ ресор транспорт.
Писмен отговор на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно въвеждането на жестовия език, като една от стратегическите цели в Плана за действие на РБ за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020).
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно забавено разглеждане на жалби до НЕЛК срещу решения на ТЕЛК.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия.
Писмен отговор на 29/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия.
Писмен отговор на 29/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия.
Писмен отговор на 29/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно изпълнението на ОП "Развитие на човешките ресурси" в рамките на приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет "Социално икономическа интеграция на марганилизирани общности като ромите".
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно реалните възможности за интеграция, трудова и социална, на хората с увреждания.
Писмен отговор на 06/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от основен ремонт на преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, третокласен път ІІІ-5701, част от Републиканската пътна мрежа на България.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти (вкл. инсталации за изгаряне).
Писмен отговор на 13/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно публичен национален електронен регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти.
Писмен отговор на 06/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно дейността (работата) на мобилна инсталация за изгаряне, която се ползва за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях установена на територията на с. Калояновец, общ. Стара Загора.
Писмен отговор на 20/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейността (работата) на мобилна инсталация за изгаряне, която се ползва за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, установена на територията на с. Калояновец, общ. Стара Загора.
Отговорено в зала на 06/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно забраните и ограниченията за по-стари дизелови автомобили в страните от Западна Европа и свързаното с това увеличаване на вноса на такива автомобили в България.
Писмен отговор на 20/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ползите от въвеждане на смесения модел на ТОЛ такси и електронни винетки.
Писмен отговор на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно опазване и поддържане на сградния фонд на "Български пощи" ЕАД.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проблеми в прилагане на норми на трудовото право в "Летище София" ЕАД.
Писмен отговор на 05/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в гр. Харманли и други населени места от общината.
Писмен отговор на 12/10/2018.
28/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в град Харманли и други населени места в общината.
Отговорено в зала на 28/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Кереч Търла" участък "Кереч Търла - запад" и участък "Кереч Търла - изток", разположено в землището на с.Едрево, община Николаево, и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора, на АС - Стоунс" - ООД, Пловдив.
Писмен отговор на 21/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище „Кереч Търла“, участък „Кереч Търла – запад“ и участък "Кереч Търла - изток", разположено в землището на с. Едрево, община Николаево и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, на "АС - Стоунс" ООД, Пловдив.
Писмен отговор на 21/09/2018.
14/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно организацията нa дейността на детските кухни, необходимост от промени в правилата за регистрация на желаещите и получаването на храна за неорганизиран контингент деца.
Писмен отговор на 14/09/2018.
14/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно степента на риска от по-масово разпространение на заболяването "западнонилска треска" у нас.
Писмен отговор на 14/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагане на разпоредбите на Наредба № 4/14.09.2004 г.на министъра на регионалното развитие и благоустройството за условията и реда за присъединавяне на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно просрочени задължения на/към Националната здравноосигурителна каса към/от чужди държави и фондове.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
21/09/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно премахването на подоходния критерий при определяне правото на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование.
Писмен отговор на 21/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно мерки на Министерството на вътрешните работи за ефективно прилагане на разпоредбата на чл. 178ж от Закона за движението по пътищата при нарушаване на разпоредбите на чл. 58 от същия и предотвратяване на масовото нарушаване на тези разпоредби (движение и спиране в лентата за принудително спиране).
Отговорено в зала на 05/10/2018.
05/10/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно целеви помощи за отопление, промени в контекста на енергийната бедност.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ремонт на жп гарата в Стара Загора.
Писмен отговор на 19/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изчислени размери на някои пенсии.
Писмен отговор на 12/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно "Летище София" ЕАД, щатно разписание и заетост.
Писмен отговор на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно електронния регистър на съоръженията с повишена опасност (СПО).
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно реалността на възможностите за интеграция, трудова и социална, на хората, страдащите от деменция.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно забавяни работни заплати в Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване".
Отговорено в зала на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние и проблемите на УМБАЛ "Проф.д-р Стоян Киркович" - Стара Загора.
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието и необходимостта от ремонт на третокласен път ІІІ-608, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на обл. Стара Загора, в участъка между с. Пъстрово и с. Съединение.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух (пропуски в изпълнението на Решение на Съда на ЕС срещу България за неспазване на европейските норми за чистота на въздуха).
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно състоянието на Националният жилищен компенсационен фонд (НЖКФ), създаден със ЗУПГМЖСВ за уреждане правата на граждани, притежаващи жилищно-спестовни влогове в Държавна спестовна каса към 31 декември 1990.
Писмен отговор на 07/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно лечението на заболяването "Синдром на Силвър-Ръсел".
Отговорено в зала на 14/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно условията на труд и заплащането в сектора на текстилната промишленост в България.
Писмен отговор на 21/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно резултати от стопанисване на земеделските земи за стопанската 2017/2018 година.
Писмен отговор на 11/01/2019.
05/10/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно стратегия на Министерството на труда и социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
11/01/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно достъпа на хората със зрителни увреждания до образование и обучение, ресурсно подпомагане и осигуреност с помощни технически средства на образователните процеси.
Писмен отговор на 18/01/2019.
11/01/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно искане за отлагане на по-високата минимална заплата (560 лв.) за 15 икономически дейности.
Писмен отговор на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно искане за отлагане на по-високата минимална заплата (560 лв.) за 15 икономически дейности.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация за бюджетния излишък от около 2,8 млрд. лв. към края на октомври 2018 г..
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, отчисления от централния бюджет по чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за последните три години.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно качеството на живот на хората със зрителни увреждания.
Писмен отговор на 18/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно предоставяне на информация свързана с изплащането на месечна финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания.
Писмен отговор на 25/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно престъпността и полицейското присъствие в с. Динково, общ. Ружинци, обл. Видин.
Отговорено в зала на 25/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно прекратяването на социалните пенсии за инвалидност, изплащани съгласно § 22т от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване и изплащането на новата месечна финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания.
Писмен отговор на 25/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация за разпределените 2,7 млрд. лв. от бюджетния излишък за 2018 г. за значими обществени проекти.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно разпределение на 2,7 млрд. лв. от бюджетния излишък за 2018 г..
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно допълнителните трансфери към общините от бюджетния излишък за 2018 г., принципите и критериите за тяхното предвиждане, размер и предоставяне.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно организацията на трансплантационното лечение в България.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
25/01/2019
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно политиките по отношение на интеграцията на ромите.
Отговорено в зала на 25/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно освобождаване от заплащане на винетна такса за лек автомобил на човек с трайни увреждания, когато е закупен на лизинг.
Писмен отговор на 25/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно размера на средствата, които се отделят и се харчат за интегриране на ромите.
Писмен отговор на 25/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно разкриване на социална услуга в общността "Център за социална рехабилитация и интеграция", с капацитет 30 места в гр. Асеновград, считано от 01.04.2019 г. като държавно делегирана дейност.
Писмен отговор на 08/02/2019.
25/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно експлоатационното състояние, необходимостта от ремонт и срокове за извършването на третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България III-5007.
Отговорено в зала на 25/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Братя Даскалови за 2018 г..
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Гурково за 2018 г..
Писмен отговор на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно тенденцията на напускане на страната от трудоспособни млади българи, реалност на твърденията за нейното "обръщане".
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Казанлък за 2018 г..
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Мъглиж за 2018 г..
Писмен отговор на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 15/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно възникнало напрежение около действия на служители на СДВР при гражданска инициатива, проведена в и пред посолството на Боливарска Република Венецуела.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
07/02/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за оставането и реализацията в страната на завършилите висшето си образование в България лекари, лекари със специалност и медицински специалисти (сестри и акушери).
Отговорено в зала на 07/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно тиражирани в медийното пространство искания на работодателските организации, които на практика биха отнели права и придобивки на работниците и служителите в България.
Писмен отговор на 15/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно тиражирани в медийното пространство искания на работодателските организации, които на практика биха отнели права и придобивки на работниците и служителите в България.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото положение на общ. Павел баня за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Опан за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиките, които ще бъдат следвани за развиване и подобряване на медицинската експертиза в България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Раднево за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стара Загора за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейностите по почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на р. Тунджа в землището на с. Розово, които провокираха напрежение и протести сред жителите на селото.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно информация за медицинските специалисти в детските ясли, в яслените групи на детските градини и в здравните кабинети в детските градини и училищата в България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно действия или бездействия на служители на СДВР при гражданска инициатива проведена пред Президентството на Република България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяването с мазут на плажа на къмпинг "Добруджа" край гр. Шабла.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в Софийска област.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кърджали.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Пловдив.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Добрич.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Варна.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Габрово.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Бургас.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Хасково.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Враца.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Благоевград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Монтана.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Видин.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Ямбол.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Сливен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Ловеч.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Смолян.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Шумен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Перник.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Силистра.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. София-град.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кюстендил.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Плевен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Русе.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото състояние на Военномедицинска академия.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Търговище.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кюстендил.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Разград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебни заведения.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно финансовото състояние на лечебни заведения .
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебни заведения.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото състояние на лечебни заведения .
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно случаите на морбили (дребна шарка) на територията на Република България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действия по изграждане на участък от АМ "Струма" в Кресненското дефиле, преди да е приключила обществената поръчка за избор на изпълнител.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно предприемане на действия по съхраняване на археологичен паметник на културата в гр. Стара Загора, под "Аязмото".
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етап на реализация на проекта за удвояване на съществуващо трасе на път I-5, в участъка от км 236,3 до км 241,6 (единствената връзка на Стара Загора с АМ "Тракия"), с цел постигане на габарит Г-20.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
14/06/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно активите, придобити от българските граждани по време на масовата приватизация.
Писмен отговор на 14/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Чирпан.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Стара Загора.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Казанлък.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Раднево.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Гълъбово.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Гурково, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Мъглиж, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Николаево, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Опан, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддръжката на транспортната инфраструктура в общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно подкрепата за упражняване на основни права и пълноценно участие в обществото на хора с увреждане, довело до ограничения в способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимостта им от чужда помощ, но които нямат решение на ТЕЛК "с чужда помощ", след 1 септември 2019 г.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно състоянието на най-голямата топлоелектрическа централа в България "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.
Писмен отговор на 28/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно великденските добавки към пенсиите на пенсионери, които освен пенсия, отпусната в България, получават и пенсия от друга страна.
Писмен отговор на 28/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно намеренията на Министерството на енергетиката в краткосрочен и дългосрочен план за финансовото оздравяване на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.
Писмен отговор на 28/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно възнагражденията на медицинските специалисти по здравни грижи.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно кампанията за ваксиниране на населението.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно ощетяване на лица от честите, непредвидими действия и хаотични промени в условията за пенсиониране.
Писмен отговор на 21/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на психиатрията и психиатричните заболявания в Република България.
Писмен отговор на 05/07/2019.
28/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно увеличено разпространение на заболявания от морбили на територията на Република България.
Писмен отговор на 28/06/2019.
05/07/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политика на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно правилата за определяне на индивидуалния размер на месечната финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания, тяхното съответствие с целите и основните принципи на закона и възможни действия за преодоляване на "законово заложена" несправедливост.
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно пребазиране на отделението по хемодиализа на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора на територията на големия корпус на болницата.
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно акушеро-гинекологичния комплекс в гр. Стара Загора, неговото пребазиране и нормално функциониране.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно неудобства, свързани с преминаване и престой на ГКПП "Маказа - Нимфея" между България и Гърция.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно прилагане на Директива 2011/62/ЕС от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно прилагане на нерегламентирани условия и изисквания при издаване на български лични документи.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно нарушения при предоставяне на социални услуги, изразяващи се в събиране на подписи на ползвателите на услугите за партийни цели.
Писмен отговор на 05/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно стадион "Българска армия".
Отговорено в зала на 13/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно закъсняваща адекватна реакция за регламентация на електрически задвижвани скутери, тротинетки и многобройните техни алтернативи.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно събираемостта на глоби, наложени на чуждестранни граждани за извършени нарушения на територията на Република България.
Писмен отговор на 27/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно въздействието на опасните количества серен диоксид (SO2) във въздуха върху здравето на българите.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяването на въздуха със серен диоксид.
Писмен отговор на 27/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяването на река Сазлийка - в участъка след заустването на отпадъчните води, идващи от Регионалното депо за битови отпадъци край старозагорското село Ракитница, на 18 и 19 септември 2019 г..
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно установено използване на неразрешен вид гориво - биомаса, за производство на топлинна енергия от ТЕЦ "Брикел" в гр. Гълъбово.
Писмен отговор на 08/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно намеренията за бъдещето на Летище Стара Загора.
Отговорено в зала на 22/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно осигуряване на безопасността на движение, конкретно в участъка Стара Загора - Казанлък от републикански път І-5.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опасен участък от републикански път І-5 (между Стара Загора и Казанлък) със зачестили пътно-транспортни инциденти с фатален край.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
08/11/2019
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политиките за насърчаване на по-дълъг трудов живот.
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Питане към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно политиката на Правителството по противодействие на дейността на чужди разузнавателни централи от страни от ЕС и НАТО срещу националната сигурност на Република България.
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Питане към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно политиките и мерките, които Правителството ще предприеме за създаване на условия за достоен живот на възрастните хора.
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно дейността на "Индустриална зона Загоре" АД.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно изплащането на еднократната помощ от 300 лв. на стопанство на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция след доброволно умъртвяване на прасетата заради африканската чума в личните им стопанства, в община Братя Даскалови.
Писмен отговор на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно мерки, които правителството ще предприеме за превенция, борба и ограничаване на недекларирания труд.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно условията на труд и заплащане в системата на медицинската експертиза, в т.ч. регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Писмен отговор на 15/11/2019.
15/11/2019
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно политиките на Министерството на земеделието, храните и горите при изплащането на еднократната помощ на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция след доброволно умъртвяване на прасетата, заради Африканската чума.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно условията на труд и заплащане в системата на медицинската експертиза.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно резултати от стопанисване на земеделските земи за стопанската 2018/2019 година.
Писмен отговор на 15/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно археологически обекти югозападно от гр. Стара Загора, открити в средата на 60-те години на миналия век, намерения на Министерство на културата за тяхното бъдеще.
Писмен отговор на 06/12/2019.
29/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на второкласен Републикански път II-66 на територията на област Стара Загора и конкретно в частта му от км. 70,9 (с. Богомилово) до км. 92,3 (връзка с Автомагистрала "Тракия"-пътен възел Чирпан-изток).
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бъдещето на язовир "Чаталка".
Писмен отговор на 06/12/2019.
19/12/2019
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно работните заплати на работещите в "социалната сфера".
Отговорено в зала на 19/12/2019.
20/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно продължаващо замърсяване на река Сазлийка край старозагорското село Ракитница, нов случай на мъртва риба.
Отговорено в зала на 20/12/2019.
19/12/2019
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно информация за изплатените средства за паричното обезщетение за временна неработоспособност (болничен).
Писмен отговор на 19/12/2019.
17/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно контрола при издаване на болничните и мерките за ограничаване на злоупотребите.
Писмен отговор на 17/01/2020.
20/12/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ремонт на ЖП гарата в Стара Загора.
Писмен отговор на 20/12/2019.
24/01/2020
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно конкретни действия на българското правителство, които да гарантират интересите на Република България и българските граждани по повод продажбата на земи на чужденци.
Писмен отговор на 24/01/2020.
17/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно мерките за защита на уязвимите потребители след преминаване към свободния пазар на електроенергия.
Писмен отговор на 17/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно предприети конкретни действия и инициативи за прилагане на 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права за подкрепа на справедлив и добре функциониращ пазар на труда на национално ниво.
Отговорено в зала на 24/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно резултати от проверките по скандала с къщите за гости.
Писмен отговор на 24/01/2020.
17/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно устойчивост в предоставянето на социални услуги - грижа в домашна среда през 2020 г. на нуждаещите се лица с различни видове и степен на увреждания и хора в невъзможност за самообслужване, чрез обезпечаване на необходимите средства от държавния бюджет.
Отговорено в зала на 17/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно статута на крадена картина от епохата на Ренесанса, открита през октомври 2004 г. в Стара Загора при специализирана акция на РЗ БОП при РДВР - Стара Загора.
Писмен отговор на 24/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно наскоро представения доклад на екип на Disability Rights International (международна организация за защита на правата на хората с увреждания), озаглавен "Път без изход за децата: Груповите домове в България".
Писмен отговор на 24/01/2020.
31/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно увеличаване на броя на жените, които раждат оперативно (секцио). Причини и анализ.
Писмен отговор на 31/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно предмета на стартиралите "разговори" между представители на правителството, бизнеса и синдикатите, чиято идея е да завършат с тристранно споразумение по ключови теми за ускоряване на икономическото развитие на страната и предложение за пакет от промени в трудовото законодателство.
Писмен отговор на 24/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно отношение/реакция на правителството и Министерството на външните работи по оповестена от американския дипломат Дейвид Хейл договореност със САЩ за провеждане на диалог за реформа в Конституцията на Република България.
Писмен отговор на 24/01/2020.
31/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблемите на хората със специфичните заболявания малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) и мерките, които министерството ще предприеме за тяхното решаване.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно предложението на Европейската комисия за въвеждане на задължителна минимална работна заплата за целия Европейски съюз, готовност и позиция на Министерството на труда и социалната политика.
Отговорено в зала на 24/01/2020.
24/01/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно готовност на държавата и позиция на правителството по предложението на Европейската комисия за въвеждане на задължителна минимална работна заплата за целия Европейски съюз.
Писмен отговор на 24/01/2020.
07/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно съответствие на някои разпоредби от Националния рамков договор 2020 - 2022 г. с българските и европейски законови регулации за защита на личните данни.
Писмен отговор на 07/02/2020.
07/02/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно сигнали за експлоатацията на наши сънародници, които работят в чужбина.
Писмен отговор на 07/02/2020.
07/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изплащането на присъдена на ненавършили пълнолетие лица издръжка от държавата.
Писмен отговор на 07/02/2020.
14/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно готовността на здравните власти в България да посрещнат заплахата от епидемия с новия коронавирус, започнала в Китай.
Писмен отговор на 14/02/2020.
14/02/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно изплащането на присъдена на ненавършили пълнолетие лица издръжка от държавата.
Писмен отговор на 14/02/2020.
14/02/2020
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно недопустимо забавяне при сформиране на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет.
Писмен отговор на 14/02/2020.
14/02/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно месечните помощи за дете, които се предоставят на семействата - отпуснати, прекратени и възобновени.
Писмен отговор на 14/02/2020.
14/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно продължаващи проблеми по прилагане на разпоредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
Отговорено в зала на 14/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно ограничаване на права, основани на убеждение и политическа принадлежност, на домуващи в Дом за възрастни с физически увреждания с отделение за рехабилитация - Стара Загора.
Писмен отговор на 21/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт.
Писмен отговор на 28/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт.
Писмен отговор на 21/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно информация, която да дава пълната картина за дейности по управление на отпадъци на територията на обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 28/02/2020.
06/03/2020
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно предложението за освобождаване от длъжност на съдия Андон Миталов.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
28/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно гарантирано ли е изплащането на печалбите от лотарийните игри, които се организират от фирми, контролирани от Васил Божков.
Писмен отговор на 28/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно ефективността на разкритите временни звена за граничен здравен контрол.
Писмен отговор на 28/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Отговорено в зала на 21/02/2020.
13/03/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Писмен отговор на 13/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Писмен отговор на 06/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Чакмаков" - Раднево.
Писмен отговор на 06/03/2020.
13/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно негативните констатации за България в доклада "State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС)" 2019 г., здравния профил на страната ни: увеличаващата се разлика между България и средната за ЕС стойност на продължителността на живота.
Писмен отговор на 13/03/2020.
13/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта недостиг на медицински специалисти, в т.ч. и в "неблагоприятните" райони и мерките за справяне с тези предизвикателства.
Писмен отговор на 13/03/2020.
13/03/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно паметник "Бузлуджа".
Писмен отговор на 13/03/2020.
06/03/2020
Питане към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключови области.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта достъпност до здравната помощ за значителната част от населението, заради това, че не е обхванато от социалното здравно осигуряване и заради неравномерното разпределение на лечебните заведения, медицинските специалисти и услуги в цялата страна.
Писмен отговор на 27/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта: причините разходите за здравеопазване на глава от населението (като дял от БВП) да са едни от най-ниските в ЕС и действия и мерки за намаляване на директните плащания за здраве от българските граждани.
Писмен отговор на 27/03/2020.
13/03/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Държавния спортен тотализатор.
Отговорено в зала на 13/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта намаляване на акцента върху болничната помощ и подобряване на първичната профилактика и промоция на здравето, като цяло, и намаляване на болничните процедури и хоспитализации и повишаване на ефективността на извънболнична помощ.
Писмен отговор на 27/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието и бъдещето на "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" ЕООД - в ликвидация.
Писмен отговор на 27/03/2020.
30/03/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно хилядите търговци от цялата страна, закупили лотарийни билети на "Национална лотария" и техните проблеми след прекратяване на дейността на организатора.
Писмен отговор на 30/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно съмнения за спекула и реализиране на нерегламентирани печалби, свързани с продажба на медицински изделия, дезинфектанти и други подобни материали в условията на обявена от Световната здравна организация (СЗО) пандемия от коронавирус COVID-19.
Писмен отговор на 27/03/2020.
09/04/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно намеренията на "Държавна консолидационна компания" ЕАД за бъдещето на "Летище Стара Загора" и на огромния имот (частна държавна собственост) от 1187 дка земя и 93 сгради.
Писмен отговор на 09/04/2020.
07/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно епидемиологичната обстановка и готовността за посрещане на пациенти със съмнения за зараза от коронавирус в обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 07/04/2020.
21/04/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно цената на горивата за крайния потребител.
Писмен отговор на 21/04/2020.
15/04/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно отражението на ниските цени на горивата върху Държавния бюджет на Република България за 2020 г..
Писмен отговор на 15/04/2020.
07/04/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно механизма, по който се удостоверява "неотложността на пътуванията" на гражданите (с декларации по образец).
Писмен отговор на 07/04/2020.
10/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно актуализация на Националния план за действие по заетостта в съответствие с новите реалности.
Писмен отговор на 10/04/2020.
24/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно сравнителни данни за заболявания и смъртност през периода 1 януари - 10 април, от 2005 г. насам.
Писмен отговор на 24/04/2020.
24/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно плановете на правителството, на здравния министър и на Националния оперативен щаб за по-нататъшни действия за излизане от кризата с пандемията от коронавирус COVID-19.
Писмен отговор на 24/04/2020.
29/04/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно извършване на проверки от служители на Агенцията по заетостта по декларациите, с които се доказва "неотложността на пътуването".
Писмен отговор на 29/04/2020.
29/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно извършване на проверки от служители на Агенцията по заетостта по декларациите, с които се доказва "неотложността на пътуването".
Писмен отговор на 29/04/2020.
22/05/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно бъдещето на "Летище Стара Загора" ЕАД.
Писмен отговор на 22/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно действие на ПМС № 55/30.03.2020 г. и конкретни резултати от него.
Писмен отговор на 22/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно семейства в крайна бедност, които остават извън обхвата на системата на социално подпомагане.
Писмен отговор на 22/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно проблеми с издаване или удължаване на разрешения за работа на чужденци в Република България, в условията на извънредно положение и мерки за предпазване и ограничаване на разпространението на заразата с коронавируса на COVID-19.
Писмен отговор на 22/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно пенсиите от задължителното пенсионно осигуряване в частните фондове.
Писмен отговор на 29/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно подписването от министъра на външните работи на Република България на съвместна декларация по повод 75 години от края на Втората световна война.
Отговорено в зала на 22/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно трудовите права на българските граждани, мигрирали в други държави, за да търсят работа.
Писмен отговор на 29/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерство на труда и социалната политика по отношение на сезонните работници.
Писмен отговор на 29/05/2020.
19/06/2020
Питане към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение на Закона за социалните услуги.
Отговорено в зала на 19/06/2020.
12/06/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно ускоряване на съдебната реформа и борбата с корупцията по високите етажи, за да бъде прекратен мониторингът от страна на Европейската комисия.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
12/06/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно бъдещето на сградата на кино "Модерен театър", на бул. "Мария Луиза" № 26, в гр. София.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
12/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно прилагане на практика ПМС 55/30.03.2020 г..
Писмен отговор на 12/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно получените от България 15 тона медицински консумативи, както и храна от Обединените арабски емирства и разпределянето на храните по социални домове.
Писмен отговор на 26/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно неизплатени от "Еврофутбол" ООД заработени трудови възнаграждения.
Писмен отговор на 26/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно ролята и участието на българското министерство на земеделието, храните и горите в "сделката", при която България получи 15 тона медицински консумативи и храна от Обединените арабски емирства.
Писмен отговор на 26/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно ролята и участието на българското министерство на икономиката в "сделката", при която България е получила 15 тона медицински консумативи и храни от Обединените арабски емирства.
Писмен отговор на 03/07/2020.
26/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно становище на Министерство на околната среда и водите по издадено от Министерство на енергетиката Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. на "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД (дъщерно дружество на международната минна компания със седалище в Канада - "Дънди Прешъс Металс" Инк.) за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на две области (Стара Загора и Пловдив) и на пет общини (Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово).
Писмен отговор на 26/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно издадено Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. на "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД (дъщерно дружество на международната минна компания със седалище в Канада - "Дънди Прешъс Металс" Инк.) за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на две области (Стара Загора и Пловдив) и на пет общини (Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово) и сериозното обществено недоволство от това.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
03/07/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно новата инициатива на МВР, свързана с повишаване на събираемостта на наложените глоби от органите на "Пътна полиция", изразяваща се във въвеждане на автоматизирана информационна система "Административно-наказателна дейност" на гранично контролно-пропускателните пунктове на Република България.
Писмен отговор на 03/07/2020.
10/07/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реализиране на целите на програмата "Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата".
Писмен отговор на 10/07/2020.
17/07/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно прилагането на разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето.
Писмен отговор на 17/07/2020.
18/09/2020
Въпрос към Лъчезар Борисов, министър на икономиката относно бъдещето на "Летище Стара Загора" ЕАД.
Отговорено в зала на 18/09/2020.
17/07/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно качеството на течните горива в България.
Писмен отговор на 17/07/2020.
31/07/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно проблема на хиляди хора (около 5 хиляди) с увреждания, които няма да получат пенсиите си в нормален (пълен) размер за месец юли.
Отговорено в зала на 31/07/2020.
31/07/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно мерки за преодоляване на кризата в сектор "Гори и горско стопанство".
Отговорено в зала на 31/07/2020.
24/07/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно моментното състояние на трансплантирането в България и отражението на кризата с коронавируса (Ковид-19) на трансплантационните процеси в България.
Писмен отговор на 24/07/2020.
31/07/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно мерки за преодоляване на кризата в сектор "Гори и горско стопанство".
Отговорено в зала на 31/07/2020.
11/09/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно ангажименти на правителството по отношение на минно-енергийния комплекс "Марица изток" във връзка с безвъзмездното финансиране от еврофондовете до 2027 г. и механизма "Следващо поколение ЕС" в контекста на ".....постигане на въглеродно неутрална икономика....."..
Писмен отговор на 11/09/2020.
31/07/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно действия на Министерството на околната среда и водите след Решение № 9658/15.07.2020 г. на Върховния административен съд на Република България .
Отговорено в зала на 31/07/2020.
11/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно проблемите на хората със специфичните заболявания - малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) и мерките, които Министерство на здравеопазването ще предприеме за решаването им.
Отговорено в зала на 11/09/2020.
11/09/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно откритите край старозагорското село Яворово опасни за околната среда и за здравето на хората пестициди и последващи действия на МОСВ.
Писмен отговор на 11/09/2020.
25/09/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възстановяване на пътни съоръжения (мрежи за птици) по АМ "Тракия".
Писмен отговор на 25/09/2020.
02/10/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерките и решенията, които предприема МОН, за да не останат ученици и деца извън системата на образованието, при евентуално въвеждане на дистанционно обучение в контекста на COVID-19.
Писмен отговор на 02/10/2020.
25/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно проблеми на хората с увреждания при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, които възникват в следствие на недопустими огромни забавяния при освидетелстването им от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК).
Отговорено в зала на 25/09/2020.
16/10/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно функционирането на пенсионерските клубове в условията на извънредно санитарно положение, наложено от епидемията на COVID-19 и продължаващо повече от осем месеца.
Отговорено в зала на 16/10/2020.
09/10/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно Заповед № РД-01-488 от 31.08.2020 на министъра на здравеопазването.
Писмен отговор на 09/10/2020.
16/10/2020
Питане към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19.
Отговорено в зала на 16/10/2020.
16/10/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно информация за "сделката", при която България получи 15 тона медицински консумативи и храна от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и за ролята и участието на българското Министерство на земеделието, храните и горите.
Писмен отговор на 16/10/2020.
23/10/2020
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно действия на Министерството на вътрешните работи по проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични вещества и ресурсната осигуреност на министерството за справяне с този проблем.
Отговорено в зала на 23/10/2020.
30/10/2020
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно действия на Министерството на вътрешните работи по проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични вещества.
Писмен отговор на 30/10/2020.
16/10/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно липсата на противогрипни ваксини.
Отговорено в зала на 16/10/2020.
23/10/2020
Питане към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.
Отговорено в зала на 23/10/2020.
30/10/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно състоянието на трите стълба на пенсионната система и как сегашната "коронакриза" се отразява върху тях.
Писмен отговор на 30/10/2020.
30/10/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно дистанционното обучение и здравето на децата.
Писмен отговор на 30/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
08/11/2018
09/11/2018
25/01/2019
14/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-199
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС