Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
  • Дата на раждане : 06/05/1976 Триполи, Либия
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: dragomir.stoynev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Франция
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път ІІІ-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно запор на банкови сметки и други вземания на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД в Стара Загора, заради задължения за неплатена електрическа енергия към ЕВН България Електроснабдяване.
Писмен отговор на 01/09/2017.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно администриране на Национален иновационен фонд (НИФ).
Отговорено в зала на 09/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно екипа на министъра на образованието и науката.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно нарушения при изпълняване на дейността на началника на РУ - Тетевен.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно негативните явления пораждани от генерираните газови емисии, твърд и течен инфилтрат от инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, върху здравето на населението в гр. Нова Загора, течащи и подпочвени води и почви.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проект по Мярка 6, Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно конкурс за главен секретар в Областна дирекция "Земеделие" -Стара Загора.
Писмен отговор на 30/03/2018.
23/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от основен ремонт на републикански път III- 5504, с. Мъдрец - гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Септември.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Септември.
Писмен отговор на 20/04/2018.
08/06/2018
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно обезщетяването на тракийските бежанци.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно създаване на Държавна агенция за пътна безопасност.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
05/10/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно стратегия на Министерството на труда и социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
01/03/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите за осигуряване на стабилност в отношенията по регистрацията, отчитането и софтуерното управление на извършените доставки и продажби.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейностите по почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на р. Тунджа в землището на с. Розово, които провокираха напрежение и протести сред жителите на селото.
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етап на реализация на проекта за удвояване на съществуващо трасе на път I-5, в участъка от км 236,3 до км 241,6 (единствената връзка на Стара Загора с АМ "Тракия"), с цел постигане на габарит Г-20.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
26/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно пребазиране на отделението по хемодиализа на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора на територията на големия корпус на болницата.
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно акушеро-гинекологичния комплекс в гр. Стара Загора, неговото пребазиране и нормално функциониране.
Писмен отговор на 26/07/2019.
13/03/2020
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политиката на правителството в областта на гарантиране на газовите доставки на България.
Писмен отговор на 13/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Чакмаков" - Раднево.
Писмен отговор на 06/03/2020.
06/03/2020
Питане към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключови области.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието и бъдещето на "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" ЕООД - в ликвидация.
Писмен отговор на 27/03/2020.
07/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно епидемиологичната обстановка и готовността за посрещане на пациенти със съмнения за зараза от коронавирус в обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 07/04/2020.
26/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно становище на Министерство на околната среда и водите по издадено от Министерство на енергетиката Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. на "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД (дъщерно дружество на международната минна компания със седалище в Канада - "Дънди Прешъс Металс" Инк.) за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на две области (Стара Загора и Пловдив) и на пет общини (Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово).
Писмен отговор на 26/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно издадено Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. на "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД (дъщерно дружество на международната минна компания със седалище в Канада - "Дънди Прешъс Металс" Инк.) за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на две области (Стара Загора и Пловдив) и на пет общини (Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово) и сериозното обществено недоволство от това.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
17/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път ІІІ-5504, обл. Стара Загора, общ. Гълъбово.
Отговорено в зала на 17/07/2020.
17/07/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно мерките при провеждане на спортни мероприятия.
Отговорено в зала на 17/07/2020.
18/09/2020
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно изготвяне на национален план с оглед оползотворяването на ресурси, предоставяни от Европейския съюз за преодоляване на здравните и икономически последици от "Ковид 19" и реформите, залегнали в него.
Отговорено в зала на 18/09/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
Отстраняване от заседание
Статус: Наложено