Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
  • Дата на раждане : 18/08/1955 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: albena.naydenova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно Закон за социалните услуги.
Писмен отговор на 29/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно помощи за бизнеса поради извънредното положение.
Писмен отговор на 29/05/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС