Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
 • Дата на раждане : 18/04/1982 Сливен, България
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
 • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: p.vitanov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - 21/06/2019
  Комисия по външна политика
  член 10/05/2017 - 21/06/2019
  Комисия по отбрана
  член 10/05/2017 - 21/06/2019
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  02/06/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото състояние на Военно издателство.
  Отговорено в зала на 02/06/2017.
  02/06/2017
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изготвянето на Закона за предучилищното и училищното образование.
  Писмен отговор на 02/06/2017.
  02/06/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно становище на Министерството на отбраната за предстоящата среща на високо равнище на НАТО в Брюксел.
  Отговорено в зала на 02/06/2017.
  16/06/2017
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерки по повод на зачестилите случаи на насилие в училищата.
  Отговорено в зала на 16/06/2017.
  07/07/2017
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно създаването на обща европейска армия.
  Отговорено в зала на 07/07/2017.
  21/07/2017
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно тенденцията за рязко намаляване на броя на осиновяванията.
  Отговорено в зала на 21/07/2017.
  21/07/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно разпродажба на военни клубове в страната.
  Отговорено в зала на 21/07/2017.
  06/10/2017
  Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно проведени проверки по черноморските курорти и комплекси.
  Отговорено в зала на 06/10/2017.
  20/10/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно политика на Министерството на отбраната за запазване на архива на Военния филмотечен фонд.
  Отговорено в зала на 20/10/2017.
  27/10/2017
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно назначаване на училищни психолози.
  Отговорено в зала на 27/10/2017.
  10/11/2017
  Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно мерки на държавата за закрила на децата на българските емигранти.
  Отговорено в зала на 10/11/2017.
  15/12/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно печелене на обществени поръчки от фирма "Бат Секюрити" ЕООД при наличие на данъчни задължения.
  Писмен отговор на 15/12/2017.
  15/12/2017
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно печелене на обществени поръчки от фирма "Бат Секюрити" ЕООД при наличие на данъчни задължения.
  Писмен отговор на 15/12/2017.
  19/01/2018
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно строежът на "Арена Бургас".
  Отговорено в зала на 19/01/2018.
  19/01/2018
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно подписване на споразумение за Постоянно структурно сътрудничество в отбраната -ПЕСКО(PESCO).
  Отговорено в зала на 19/01/2018.
  19/01/2018
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно погасени по давност задължения на фирма "БАТ секюрити" ЕООД.
  Писмен отговор на 19/01/2018.
  23/02/2018
  Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г.
  Отговорено в зала на 23/02/2018.
  09/03/2018
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно обявена обществена поръчка за 4 броя витлови леки самолети.
  Отговорено в зала на 09/03/2018.
  27/04/2018
  Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно инвестиции в създаването на нови индустриални зони.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  08/06/2018
  Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно сигурността и обезпечеността на Генералното ни консулство в Мюнхен.
  Отговорено в зала на 08/06/2018.
  08/06/2018
  Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно предложение за почетен консул на Република България в Република Македония.
  Отговорено в зала на 08/06/2018.
  22/06/2018
  Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно мерки на държавата за защита на децата на българска гражданка.
  Писмен отговор на 22/06/2018.
  05/09/2018
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно подписване на "Европейска инициатива за интервенция".
  Отговорено в зала на 05/09/2018.
  12/10/2018
  Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно политика по разширяване на Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 12/10/2018.
  09/11/2018
  Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно мултидисциплинарната комисия по исторически въпроси.
  Отговорено в зала на 09/11/2018.
  09/11/2018
  Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно официална позиция на Министерството на външните работи.
  Отговорено в зала на 09/11/2018.
  11/01/2019
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно годишен преглед на отбраната.
  Отговорено в зала на 11/01/2019.
  21/12/2018
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обществени поръчки с предмет пътно поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), с възложител Агенция "Пътна инфраструктура".
  Писмен отговор на 21/12/2018.
  21/12/2018
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно оказването на кризисна психологическа помощ и подкрепа на военни от БА при нужда.
  Писмен отговор на 21/12/2018.
  15/03/2019
  Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно ръководители на дипломатически мисии.
  Писмен отговор на 15/03/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС