Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
  • Дата на раждане : 18/05/1991 Плевен, България
  • Професия: спортист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mihail.hristov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Нечленуващи в ПГ
член 28/10/2020 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/06/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура "Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения" към Министерството на образованието и науката.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно инвалидните пенсии на работещи граждани с увреждания.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно срока на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства на лица с трайни увреждания.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
04/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно актуализацията на списъка на техническите помощни средства, отпускани на хората с увреждания.
Писмен отговор на 04/05/2018.
18/05/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политиката за интеграция на хората с увреждания.
Отговорено в зала на 18/05/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно превенция на разпространението и употребата на т.нар. "дизайнерски дроги".
Отговорено в зала на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно център "Фонд за лечение на деца".
Отговорено в зала на 09/11/2018.
05/10/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно стратегия на Министерството на труда и социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
01/02/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно инцидентите и нещастните случаи на обгаряне на жп гари в страната.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно финансовия ресурс за помощни средства за хората с увреждания.
Писмен отговор на 08/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно решенията на ТЕЛК и правото на труд.
Писмен отговор на 01/03/2019.
14/06/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно зачестилите нападения с хладни оръжия от непълнолетни.
Отговорено в зала на 14/06/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно трудови злополуки, довели до необратими увреждания.
Писмен отговор на 26/07/2019.
04/10/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно драстично несъответсвие във финансовите данни за износа на ценни кожи с косъм от регистъра на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД - UNCTAD) и данните, декларирани от производителите на ценни кожи в България, публикувани в Търговския регистър.
Писмен отговор на 04/10/2019.
20/09/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обявения търг за нови вагони и мотриси.
Писмен отговор на 20/09/2019.
29/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно детайлни финансови и митнически данни относно износа на ценни кожи с косъм от Република България.
Писмен отговор на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейност на зоопаркове с отнети лицензии.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
19/12/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно загробени животински отпадъци в рудниците до с. Боров дол.
Отговорено в зала на 19/12/2019.
20/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за предотвратяване на екологична криза в с. Боров дол.
Отговорено в зала на 20/12/2019.
06/03/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно липсващи мантинели на път ІІ-35 при входа на гр. Плевен.
Писмен отговор на 06/03/2020.
12/06/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно финансовото подпомагане дейността на спортните клубове и федерации, съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
08/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС