Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
  • Дата на раждане : 09/12/1942 София, България
  • Професия: актьор;преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: prof.st.danailov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 27/11/2019
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
22/06/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина.
Писмен отговор на 22/06/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС