Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
  • Дата на раждане : 02/08/1976 Силистра, България
  • Професия: преподавател;преводач;
  • Езици: английски;френски;руски;унгарски;китайски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: milena.damyanova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
председател 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
основен представител 11/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Франция
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Унгария
председател 14/09/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно законодателни промени в сферата на професионалното образование и обучение.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно система за кариерно ориентиране.
Писмен отговор на 01/12/2017.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промените в системата на делегираните бюджети и очакваните резултати.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнение на препоръка от одитен доклад № 0300100515 за извършен одит на изпълнението "Професионално образование за заетост" за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно оценяване на учениците в училищното образование.
Писмен отговор на 01/03/2019.
19/04/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на причините за отпадането на децата от детска градина и училище.
Писмен отговор на 19/04/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС