Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
  • Дата на раждане : 01/07/1960 с. Момчиловци, България
  • Професия: преподавател;юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: dora.yankova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Кипър
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Състоянието на държавната пътна инфраструктора на територията на Смолянска област.
Писмен отговор на 04/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на българската гора.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране изграждането на пътя с. Загражден, община Баните, до община Лъки.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно етапното изпълнение на геотермалната отоплителна система на град Златоград.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно управление на ВиК Асоциация Смолян.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно бъдещето на училището в село Касъка, в община Доспат.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно лечението на деца и млади хора, страдащи от сарком на Юинг.
Писмен отговор на 14/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно бъдещето на Давидковското руднично поле.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно подготовката на зимния туристически сезон и готовността на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението да гарантират спокоен туристически сезон.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
27/10/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
03/11/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи за пожарната безопасност и защита на населението.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие".
Писмен отговор на 17/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020".
Писмен отговор на 17/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно проблеми с международния път Златоград - Термес от гръцка страна.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на водата за пиене в община Златоград и замърсената река Върбица.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Стопанисването на дивечовъден участък "Сливка" в териториалния обхват на дейност на Държавното горско стопанство "Славейно", Смолянска област.
Писмен отговор на 15/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно функционирането на Националната оповестителна система при бедствия и аварии.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/03/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължения на държавата и общините за осигурителни вноски.
Писмен отговор на 23/02/2018.
02/03/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно насърчаване на активния живот на възрастните хора.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно качеството на питейната вода в квартал "Настан", гр. Девин.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
16/03/2018
Питане към Николина Ангелкова, министър на туризма относно бизнес средата в сектор "Туризъм".
Отговорено в зала на 16/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно опазване на горите в землището на общ. Девин.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бъдещото изграждане на околовръстния път на град Чепеларе, като част от второкласния път Асеновград-Смолян.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно укрепване на свлачището по държавния път Смолян-Мадан.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
23/05/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за прилагане на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно задължително писмено съгласуване на международни инициативи на общините с Министерството на външните работи.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрол върху добива на дървесина в националните паркове.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на горските пътища.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изграждането на пристройка към училищната сграда в с. Касъка, общ. Доспат.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването в общ. Аксаково и обл. Варна.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за енергийна ефективност.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на дърва за огрев за населението за предстоящия зимен сезон.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
09/11/2018
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за строителството, реконструкцията, рехабилитацията и стопанисването на републиканските пътища - ІІІ клас.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейността по зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
05/10/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно стратегия на Министерството на труда и социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подготовката и приемането на общинските бюджети за 2019 г..
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектирането и изграждането на път ІІІ-8611, с. Загражден, общ. Баните до с. Белица, общ. Лъки.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно дейността на националните зимни курорти през тази зима.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата на фирмите, наети да поддържат държавните пътища в Смолянска област.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Смолян.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Питане към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно подобряване безопасността на общинските пътища и осигуряване на условия за модерна общинска пътна мрежа.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Питане към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно осигуряване на условия и възможности за укрепваща здравето физическа активност и практикуване на спорт.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно осигуряване на условия и възможности за физическа активност и спорт за хора с увреждания.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно укрепване на местното самоуправление.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно балансираното регионално развитие и укрепване на местното самоуправление.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подобряване качеството и на превантивния и на текущия контрол в строителството и на строителните продукти.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие на социалната икономика и чрез прозрачни социалноотговорни бизнес практики.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Цел 18, Мярка 80 от програмата на правителството 2017 - 2020.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възможности за финансиране на етапите от геотермалната отоплителна система в гр. Златоград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
31/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно пропускателната способност на ГКПП "Маказа" при засиления автомобилен трафик и пътникопоток през летните месеци.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Чепеларе.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Девин.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Доспат.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Борино.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Смолян.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Златоград.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Неделино.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Мадан.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Баните.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Рудозем.
Писмен отговор на 05/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно обезщетение на собствениците на заклани свине в райони с появила се африканска чума.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на правителството за разпределение на средствата от централния бюджет за общините.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно зимното поддържане на държавните пътища.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
24/01/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на необходимата инфраструктура до местността "Хайдушки поляни", община Смолян.
Отговорено в зала на 24/01/2020.
21/02/2020
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно подобряване на достъпа до аптеки и повишаване на качеството на фармацевтичната грижа.
Отговорено в зала на 21/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт.
Писмен отговор на 28/02/2020.
06/03/2020
Питане към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
21/02/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт.
Писмен отговор на 21/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подобряване на състоянието на третокласен път III-863 Соколовци - Момчиловци - Виево - Славейново - Малка Арда - Оряховец - Баните, до пътно кръстовище Стоянов, граница с обл. Кърджали.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
13/03/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно възможности за финансиране на спортна зала в двора на СОУ "Хр. Ботев" - с. Чепинци, общ. Рудозем.
Отговорено в зала на 13/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно пенсионирането на моряците, плавали под български флаг към "Океански риболов" и "Български морски флот", които все още не са придобили правото да получат пенсия за осигурителен стаж и възраст, предвид изискванията на § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби, във връзка с чл. 69б от Кодекса за социалното осигуряване.
Писмен отговор на 06/03/2020.
06/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно пенсионирането на моряците, плавали под български флаг към "Океански риболов" и "Български морски флот", които още не са придобили правото пенсия за осигуригтелен стаж и възраст, предвид изискванията на § 4, ал. 1 от пр. закл. разп., във връзка с чл. 69б от Кодекса за социалното осигуряване.
Писмен отговор на 06/04/2020.
06/04/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изплащане на задължения от държавата и общините към строителните фирми.
Писмен отговор на 06/04/2020.
07/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно извънредно положение на територията на Република България от 13 март 2020 година.
Писмен отговор на 07/04/2020.
02/04/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя на кметовете на кметства и кметски наместници, финансирани от Държавния бюджет за 2020 г.
Писмен отговор на 02/04/2020.
16/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно мерки за хората, които нямат право на обещетение за безработица в извънредното положение.
Писмен отговор на 16/04/2020.
21/04/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно натуралните показатели в бюджетите на българските общини за 2020 г.
Писмен отговор на 21/04/2020.
19/06/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно безлихвени кредити до 1500 лв.
Отговорено в зала на 19/06/2020.
05/06/2020
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
12/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно моряците, плавали под български флаг към "Океански риболов" и "БМФ", които все още не са придобили правото да получат пенсия за осигурителен стаж и възраст предвид изискванията на §4, ал. 1 от ПЗР на КСО, във вр. с чл. 69б от КСО.
Писмен отговор на 12/06/2020.
18/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно мерки за преодоляване на Ковид-19 в горския сектор.
Отговорено в зала на 18/06/2020.
19/06/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно легитимността на финансовите отчети, подадени в НАП.
Писмен отговор на 19/06/2020.
19/06/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно легитимността на финансовите отчети на всички юридически лица, които съставят финансови отчети.
Писмен отговор на 19/06/2020.
19/06/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно ефективния контрол на финансовите отчети.
Писмен отговор на 19/06/2020.
19/06/2020
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно легитимността на финансовите отчети, върху които се постановяват съдебни решения, имащи съществен фискален интерес.
Писмен отговор на 19/06/2020.
19/06/2020
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно план за възстановяване на Европейския съюз.
Отговорено в зала на 19/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно укрепване на свлачището на държавния път Смолян - Мадан.
Отговорено в зала на 26/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно летния туристически сезон 2020 г.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
11/09/2020
Въпрос към Лъчезар Борисов, министър на икономиката относно размера на вземанията на български фирми, кооперации и други юридически лица от българските общини.
Писмен отговор на 11/09/2020.
17/07/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състоянието на летище София.
Писмен отговор на 17/07/2020.
31/07/2020
Питане към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за намаляване на задълженията на държавните и общинските болници.
Отговорено в зала на 31/07/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-30
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
25/01/2019
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС