Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
  • Дата на раждане : 12/06/1975 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 43 НС;
  • E-mail: kristian.vigenin@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 10/07/2019
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 10/07/2019 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
секретар на ПГ 19/04/2017 - 04/07/2019
Комисия по външна политика
член 10/07/2019 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 01/10/2020 - до момента
Група за приятелство България - Италия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно доизграждането на новата болница в Ямбол.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на българската част от пътя Струмяни - Берово.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
07/07/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно откриване на нов ГКПП Струмяни - Берово (Клепало).
Отговорено в зала на 07/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно дейност на дипломатическите представителства в чужбина по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно дейности на Министерство на външните работи за реализиране на ангажиментите на България по линия на помощта за развитие.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
15/12/2017
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно политика за изграждане на електронно управление.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно провалена кандидатура на София за седалище на Европейската агенция по лекарствата.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липса на планирани разходи за доизграждане на новата болница Ямбол.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно културната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуреността с болнични легла в обл. Ямбол.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за отпадъци - Ямбол.
Писмен отговор на 20/04/2018.
05/09/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция.
Писмен отговор на 05/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно невярна, неадекватна и подвеждаща информация, изпратена от Българската агенция по безопасност на храните до Световната организация по здравеопазване на животните.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно дезинфекция на влизащите в страната автомобили на ГКПП.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно неспособността на Българската агенция по безопасност на храните да се справи с последиците от обявената зараза от чума по дребните преживни животни в България.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно тревожна информация, съдържаща се в писмо на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) до Сотир Цацаров, главен прокурор и Цецка Цачева, министър на правосъдието.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно преднамерен отказ на Българската агенция по безопасност на храните да вземе втори проби за наличие на чума по дребните преживни животни от животновъден обект в с. Болярово.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно официална позиция на Министерството на външните работи.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно заповед на министъра, с която Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е определен за национална референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни, дни преди да бъде обявено наличието на заболяването в България.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно недостатъчна подкрепа за животновъдите от общ. Болярово, чиито стада бяха ликвидирани от Българската агенция по безопасност на храните.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно оградата по сухоземната граница с Румъния, изградена за предотвратяване на преминаването на диви прасета на територията на България.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения в Българска агенция по безопасност на храните.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
11/01/2019
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно мерки на правителството по отношение на българите, постоянно пребиваващи във Великобритания.
Отговорено в зала на 18/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки на Българската агенция по безопасност на храните по отношение на стадата с установено наличие на сероположителни животни за чума по дребните преживни животни.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно доизграждане на новия болничен комплекс в Ямбол.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
25/01/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно съкращаване на щата и размер на възнагражденията на служителите в Министерството на външните работи.
Отговорено в зала на 25/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно управление на недвижимата собственост на българската държава в чужбина.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно изпълнение на Приоритетната програма от София, приета на Срещата на върха на Европейския съюз за Западните Балкани.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Ямбол.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническа инфраструктура на АМ "Струма".
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно приоритети на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно безопасност при експлоатация на сградата на Безистен в гр. Ямбол.
Писмен отговор на 01/03/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етап на реализация на "Обходен път на Ямбол - юг".
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно откриване на нов Граничен контролно-пропускателен пункт между България и Северна Македония.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Питане към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно задълбочаващи се проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на гр. Ямбол.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България.
Отговорено в зала на 05/09/2019.
06/12/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно резолюция на ООН относно "Борбата срещу героизацията на нацизма, неонацизма и други практики, способстващи за засилването на съвременните форми на расизма, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната с тях нетолерантност".
Писмен отговор на 06/12/2019.
19/12/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно наличие на информация за местонахождението на лицата Пламен Галев и Ангел Христов.
Отговорено в зала на 19/12/2019.
19/12/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно изграждане на кризисни бежански центрове в Елхово и Любимец.
Отговорено в зала на 19/12/2019.
31/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липса на действия и на планирани разходи за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
07/02/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно ГКПП Трекляно - с. Извор, Сърбия.
Отговорено в зала на 07/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно защита на интересите и правата на българската етническа общност в Украйна при провеждането на административно-териториалната реформа в страната.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
13/03/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на средствата, които се превалутират от лева в евро и обратно, както и на заплатените за това такси.
Писмен отговор на 13/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на гр. Ямбол.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно финансов резултат на институциите в областта на сценичните изкуства.
Писмен отговор на 06/03/2020.
14/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно качество и обхват на дистанционното обучение, въведено в българските училища във връзка с епидемията от Ковид-19.
Писмен отговор на 14/04/2020.
07/04/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пренасочване на средства от Оперативна програма "Региони в растеж" за борба с COVID-19.
Писмен отговор на 07/04/2020.
15/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на лекарства за лечение на COVID-19 в болниците.
Писмен отговор на 15/04/2020.
16/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно гарантиране на сигурността на медиците, лекуващи болни от COVID-19 и подкрепа за техните семейства.
Писмен отговор на 16/04/2020.
07/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно временно облекчаване на условията за получаване на обезщетение за безработица.
Писмен отговор на 07/04/2020.
15/04/2020
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно Национален план на Република България за готовност при грипна пандемия.
Писмен отговор на 15/04/2020.
09/04/2020
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно отговор на НАТО на пандемията от COVID-19.
Писмен отговор на 09/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно инвестиционна инициатива на Европейската комисия за отговор на коронавируса и прилагането й в България.
Писмен отговор на 22/04/2020.
16/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно защита на личните данни в платформа с база данни и мобилно приложение "Вирусейф", разработени за нуждите на борбата с пандемията от COVID-19.
Писмен отговор на 16/04/2020.
29/04/2020
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно необходимост от специфични мерки на правителството в подкрепа на българския туризъм.
Писмен отговор на 29/04/2020.
24/04/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно предоставяне на възможност на битовите потребители да бъдат едновременно и потребители, и генератори на електроенергия.
Писмен отговор на 24/04/2020.
29/04/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно кредити на дъщерното дружество на Българската банка за развитие МФИ "ДЖОБС" за малки и среди предприятия, засегнати от мерките срещу пандемията от COVID-19.
Писмен отговор на 29/04/2020.
12/05/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно присъединяване на България към ERM II и евентуален достъп до финансова подкрепа за преодоляване на последиците от пандемията на Ковид-19.
Писмен отговор на 12/05/2020.
13/05/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно решение на правителството за прехвърляне на средства по оперативните програми от развитие на електронното управление към създаване на временна заетост.
Писмен отговор на 13/05/2020.
15/05/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно данни за динамиката в развитието на българската икономика по сектори и по области за март и април 2020 г. и възможни мерки за специфична подкрепа.
Писмен отговор на 15/05/2020.
18/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми, свързани с опазването на пчелините и пчелните семейства в България.
Отговорено в зала на 18/06/2020.
19/06/2020
Питане към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение на Закона за социалните услуги.
Отговорено в зала на 19/06/2020.
12/06/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проблеми, свързани с електронното дистанционно обучение в обл. Ямбол.
Писмен отговор на 12/06/2020.
19/06/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно административната реформа в Украйна и нейното реално отражение върху българската общност.
Писмен отговор на 19/06/2020.
17/07/2020
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерки за осигуряване на пълен достъп до електронно дистанционно обучение за всички български ученици.
Отговорено в зала на 17/07/2020.
25/09/2020
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно позиция на България по израело-палестинския конфликт.
Отговорено в зала на 25/09/2020.
25/09/2020
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България.
Отговорено в зала на 25/09/2020.
02/10/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно промени в обхвата на слой "Площи, допустими за подпомагане" и в списъка със землищата, които попадат в обхвата на необлагодетелствените райони на територията на община Болярово.
Писмен отговор на 02/10/2020.
25/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно липса на напредък по доизграждането на новия болничен комплекс на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон", гр. Ямбол.
Отговорено в зала на 25/09/2020.
09/10/2020
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно спазване на противоепидемичните мерки в местата за задържане под стража.
Отговорено в зала на 09/10/2020.
09/10/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежък проблем с водоснабдяването за селата Драма, Крумово и Миладиновци, община Тунджа.
Отговорено в зала на 09/10/2020.
16/10/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно оборудване на линейките за спешна помощ.
Писмен отговор на 16/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС