Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
  • Дата на раждане : 15/10/1960 Стара Загора, България
  • Професия: лекар;преподавател;
  • Езици: английски;френски;руски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: k.dobrev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по културата и медиите
зам.-председател 27/11/2014 - 26/02/2015
Комисия по здравеопазването
зам.-председател 26/02/2015 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Мароко
зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Франция
зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/02/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на Специализираната болница за пневмофтизиатрични заболявания - Радунци - ЕООД и изплащане на пълните месечни възнаграждения на работещите в нея.
Писмен отговор на 06/02/2015.
03/04/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно належащ ремонт на път III-5701 Хан Аспарухово - Пшеничево - Сърнево, представляващ част от републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 03/04/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС