Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
 • Дата на раждане : 06/08/1950 София, България
 • Професия: лекар;
 • Езици: английски;френски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: georgi.kyuchukov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "АБВ"
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по здравеопазването
  зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Катар
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Кипър
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно действия на инспектори от 2-ро Полицейско управление гр. Варна, спрямо застъпници на коалиция АБВ.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  22/05/2015
  Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политика на Министерството на образованието и науката за определяне критериите за избор на академичен състав във висшите училища и научни институти в България.
  Отговорено в зала на 22/05/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно правилата за специализация, предвидени в новата наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проекта за директен полет София - Ереван - Москва.
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно приложението на Закона за развитие на академичния състав в България.
  Отговорено в зала на 20/11/2015.
  22/04/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно издигане флага на Палестина, в качеството й на държава наблюдател пред седалището на ООН.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно регулацията на медицински и здравен туризъм в България.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно развитието на доболничната помощ.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно приключилото българско председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  09/12/2016
  Питане към Даниел Митов, Министър на външните работи относно предложения за нови назначения на посланици.
  Отговорено в зала на 09/12/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно участието на министъра на външните работи на среща на европейската секция на Световната Лига за Свобода и Демокрация в София, на която официално е учреден българският й клон.
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно посещението на зам. - държавния секретар на САЩ, Антъни Бликен в София.
  Писмен отговор на .
  02/09/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно туристически сезон 2016 г.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно ефективност на мерките за намаляване на плажните такси.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно ежедневен тормоз за жителите на Силистра, вследствие завишения трафик към ГКПП.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС