Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
  • Дата на раждане : 11/05/1955 Димитровград, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.nedev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по енергетика
член 04/03/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/02/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
15/07/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Доклад на Световната банка относно пълна либерализация на електроенергийния пазар в България.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС