Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
  • Дата на раждане : 27/08/1972 Провадия, България
  • Професия: биолог;преподавател;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: erdzhan.ebatin@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Тайланд
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
10/07/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно издадено писмо от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна, за съгласуване на Инвестиционно предложение за изграждане на осем - десет етажа хотелска част в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.
Писмен отговор на 10/07/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС