Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
  • Дата на раждане : 07/01/1980 Стара Загора, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: hristian.mitev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по правни въпроси
член 27/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Австралия
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Национална кампания срещу контрабандата, организирана от "Булгартабак Холдинг" в партньорство с Министерството на финансите и Агенция "Митници".
Отговорено в зала на 20/02/2015.
27/03/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно невъзможността на хората с увреждания от Бургас и цяла Южна България да получат свидетелства за шофьорска правоспособност, поради липсата на нужната Транспортна областна лекарска комисия (ТОЛЕК) в селището, където живеят.
Писмен отговор на 27/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно невъзможността за ранно пенсиониране на българските моряци, заради противоречия на Кодекса за социално осигуряване (КСО) с Конвенция № 71 относно пенсиите на морските лица, приета от Международната организация на труда през 1946 г. и ратифицирана от България през 1962 г..
Писмен отговор на 27/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно лицензионните режими на спортните организации.
Писмен отговор на 27/03/2015.
03/04/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно наложен монопол от Адонис енд фрог ООД като наемател на паркингите на летищата Варна и Бургас.
Писмен отговор на 03/04/2015.
03/04/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно невъзможността на хората с увреждания от югоизточния регион да получат свидетелства за правоспособност за управление на МПС, поради липсата на Транспортна областна лекарска комисия /ТОЕЛК/ в гр. Бургас и в областните центрове на Югоизточна България.
Писмен отговор на 03/04/2015.
03/04/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно незаконната дейност на хотел КИТЕН ГРИИН ПАРК, гр. Китен, общ. Приморско и липсата му на вписване в Националния туристически регистър.
Писмен отговор на 03/04/2015.
08/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно неизпълнение на съдебни решения на Административен съд - София град (АССГ) от Държавен фонд "Земеделие" и неизплащане на дължими субсидии по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Схемите за единно плащане на площ (СЕЕП) и мярката Агроекологични плащания (АЕП) на земеделския производител Георги Стамболиев.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ловни територии от ловните дружини в следните населени места: с. Гюльовца, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Раковско, и с. Приселци, общ. Несебър, обл. Бургас.
Писмен отговор на 08/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно развитието на кадастъра в България.
Писмен отговор на 03/07/2015.
03/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно развитието на кадастъра в България.
Писмен отговор на 03/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неправомерни действия от служители на РУ на МВР - Айтос.
Писмен отговор на 24/07/2015.
31/07/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно резултати от проверка по сигнал за неправомерни действия в РИОСВ - Бургас.
Писмен отговор на 31/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно оповестена публично информация за някои кандидати в конкурса за директор на РИОСВ Бургас и необходимост от проверка за наличие на конфликт на интереси в РИОСВ - Бургас и РИОСВ - Хасково, включително от подадени преди това сигнали.
Писмен отговор на 04/09/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
01/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-255
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС