Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
  • Дата на раждане : 27/12/1955 с. Борово, България
  • Професия: икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: rumen.hristov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по земеделието и храните
председател 27/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните относно провала на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
24/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните към процеса на все по-силно заливане и заблатяване на земеделски земи, къщи и дворове на живеещите около делтите на реките Дунав и Янтра, в района на Централна северна България.
Писмен отговор на 24/07/2015.
26/06/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
Писмен отговор на 26/06/2015.
17/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно въвеждане на изискване с Наредба № Н-18 на Министерството на финансите на измервателни уреди за земеделските производители.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
06/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможността за изграждане на обходен път при гр. Бяла, обл. Русе.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
21/10/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно закриването на Метеорологичната станция на връх Мусала.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
18/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС