Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
  • Дата на раждане : 13/02/1956 с. Караджалово, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: boyka.marinska@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/02/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно финансиране на висшето образование в Република България.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно разпределението на средствата, предвидени за национални програми за развитие на средното образование.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно включване на новообособената общ. Сърница в оперативните програми за плановия период 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 17/02/2015.
20/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно обособяване на Общинска служба "Земеделие" в гр. Сърница.
Писмен отговор на 20/02/2015.
15/05/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
15/05/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно осигуряването на медицинска помощ при спешни състояния от лечебните заведения за болнична помощ.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
03/04/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно промяна на района на дейност на Държавно ловно стопанство "Широка поляна".
Писмен отговор на 03/04/2015.
24/07/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно неспазване на Наредба № 5 от 04.03.1996 г. на Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 24/07/2015.
11/12/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно забавяне изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 11/12/2015.
15/01/2016
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно участие на служители на Министерството на образованието и науката в проекти на министерството.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
15/04/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изготвяне на наредба от Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно критерии за определяне на размера на субсидията от държавния бюджет за ЮЛНЦ и нефинансовите предприятия, съгласно приложение 4.
Писмен отговор на 15/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансиране на одобрени проекти, съгласно чл.10а, ал.4 от Закона за хазарта.
Писмен отговор на 15/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпили приходи в Агенцията за хора с увреждания.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно целева субсидия за НФ "Култура" по Закона за харазта.
Писмен отговор на 22/04/2016.
02/09/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно твърдения за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез неправомерно използване на клинични пътеки.
Писмен отговор на 02/09/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2015
30/10/2015
14/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС