Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
  • Дата на раждане : 04/10/1955 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: tasko.ermenkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по енергетика
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Швейцария
зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/11/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно закриване на магазин в с.Тополчане, общ. Сливен, в деня на втория тур на изборите.
Отговорено в зала на 13/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно масирано присъствие на жандармерия в гр. Сливен и района, в деня на втория тур на изборите.
Отговорено в зала на 13/11/2015.
27/11/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно информация за предизборна агитация в училища в гр. Сливен.
Отговорено в зала на 27/11/2015.
19/02/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно спиране на експрес "Чайка".
Отговорено в зала на 19/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно закриване на Районен съд - гр. Котел.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
05/02/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно състояние на язовири в област Сливен.
Отговорено в зала на 05/02/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предвидени през 2016 г. средства за път Сливен - Ичера.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
19/02/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно критично състояние на мини "Марица Изток".
Отговорено в зала на 19/02/2016.
01/04/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпращане на военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО по усилване на противовъздушната отбрана на Република Турция.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
01/04/2016
Питане към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно политика на Министерството на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно инициативата "Запознай младите с комунизма".
Отговорено в зала на 15/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно отмяна на солидарната отговорност, закрепена в Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и промяна на § 1, ал. 1, т. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
Писмен отговор на 13/05/2016.
10/06/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно променените общи условия между В и К операторите и гражданите във връзка със солидарната отговорност, закрепена в Наредба № 4 от 14.09.2004 г за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, и с понятието "потребител" в § 1, ал.1, т.2. ЗРВКУ.
Писмен отговор на 10/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно състояние на хидроенергийните съоръжения на НЕК.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно субсидия на бадемовите насаждения.
Писмен отговор на 24/06/2016.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуално състояние на проучванията за природен газ и нефт в България.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно финансово състояние на държавните дружества в областта на енергетиката.
Писмен отговор на 13/01/2017.
13/01/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуално състояние на междусистемните връзки в областта на газопреноса.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно повишеното електропотребление 1 - 12.01.2017 г.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
11/12/2015
01/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-254
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
11/12/2015
Напомняне
Статус: Наложено