Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
  • Дата на раждане : 01/07/1960 с. Момчиловци, България
  • Професия: юрист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 42 НС;
  • E-mail: dora.yankova@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по политиките за българите в чужбина
зам.-председател 04/03/2015 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Испания
председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно изпълнението на проектите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." на общ. Рудозем, обл. Смолян.
Писмен отговор на .
Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно изпълнението на проектите по ОП "Околна среда 2007-2013 г." на община Мадан, област Смолян.
Писмен отговор на .
Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно изпълнението на проектите по ОП "Околна среда 2007-2013 г." на община Златоград, област Смолян.
Писмен отговор на .
Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно изпълнението на "Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян" по приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" по ОП "Околна среда 2007-2013 г.".
Писмен отговор на .
Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно изпълнението на проектите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." на общ. Чепеларе, обл. Смолян.
Писмен отговор на .
Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно изпълнението на проектите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." общ. Борино, обл. Смолян.
Писмен отговор на .
13/02/2015
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект на Оперативна програма "Региони в растеж".
Отговорено в зала на 13/02/2015.
17/02/2015
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради - проведени разисквания по питането на 20.02.2015 г..
Отговорено в зала на 17/02/2015.
29/05/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно резултатите от направените проверки от Регионалния инспекторат по образованието - Смолян и Инспектората към Министерството на образованието и науката в СОУ "Христо Ботев", с. Баните, обл. Смолян.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно щетите в родопската гора, следствие на усложнената зимна обстановка в Смолянска област.
Писмен отговор на 08/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитацията и укрепването на държавен второкласен път Асеновград - Чепеларе.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
29/05/2015
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подпомагане на млечното говедовъдство.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
15/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането, рехабилитацията и модернизирането на третокласната пътна мрежа в Смолянска област.
Писмен отговор на 15/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно свлачищата на територията на Смолянска област.
Писмен отговор на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно стопанисването на държавния поземлен фонд в Смолянска област.
Писмен отговор на 08/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпълнение на ПМС № 8 от 16.01.2015 гна МС за изпълнение на Закона за държавния бюджет.
Писмен отговор на 22/05/2015.
22/05/2015
Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството за пенсионирането на миньорите.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
26/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на околовръстното трасе на второкласния път Асеновград-Смолян, в чертите на гр. Чепеларе.
Отговорено в зала на 26/06/2015.
26/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт и рехабилитация на третокласния държавен път между общ. Смолян и общ. Баните.
Отговорено в зала на 26/06/2015.
24/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно схема за държавна помощ "Намаляване на акцизната ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система ваучери за гориво".
Отговорено в зала на 24/07/2015.
31/07/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт и рехабилитация на Републикански път ІІІ-197.
Писмен отговор на 31/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Смолян за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Баните (Смолянска област) за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Борино (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Доспат (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Девин (Смолянска област) за 2014г . и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Чепеларе (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Рудозем (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Мадан (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Златоград (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Неделино (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г.
Писмен отговор на 24/07/2015.
11/09/2015
Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане на геотермална отоплителна система в гр. Златоград.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно нисколетящи военни самолети по поречието на реките Малка Арда и Давидковска, общ. Баните.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономическото развитие на общ. Баните, обл. Смолян.
Писмен отговор на 11/09/2015.
09/10/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно бъдещето на Давидковското руднично поле.
Писмен отговор на 09/10/2015.
09/10/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно безработицата в десетте общини на Смолянска област.
Писмен отговор на 09/10/2015.
18/12/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подготовката на държавен път Асеновград-Чепеларе за нормалната му експлоатация през предстоящия зимен сезон.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
20/11/2015
Питане към Николина Ангелкова, министър на туризма относно зимния туристически сезон.
Отговорено в зала на 20/11/2015.
18/12/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната инфраструктура, във връзка с предстоящия зимен сезон.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно организацията на снегопочистването и сметоизвозването на ГКПП-та на територията на Република България.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно стопанисването на родопската гора.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
18/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възстановяването на българската гора чрез залесяване.
Писмен отговор на 18/12/2015.
11/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общините в Република България към 1 декември 2015 г..
Писмен отговор на 11/12/2015.
15/01/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно закупуване на автомобили за дейността на държавните предприятия по горите.
Писмен отговор на 15/01/2016.
18/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно състоянието и дейността на разсадниците за горски фиданки.
Писмен отговор на 18/12/2015.
18/03/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проблеми с техническия мониторинг на язовир Доспат.
Писмен отговор на 18/03/2016.
01/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно реализация на произведените картофи от земеделските производители.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
10/06/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно дейността на Министерството на икономиката за подготовката и реализирането на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.
Отговорено в зала на 10/06/2016.
16/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно инвестиционна карта на България в областта на туризма.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
10/06/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно подготовката, във връзка с бюджетната процедура за 2017 г. за осигуряване на повече средства за приоритетни социални нужди на гражданите.
Писмен отговор на 10/06/2016.
02/12/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнението на натуралните показатели и финансовите резултати на териториалните поделения "Държавно ловно стопанство - Извора" - гр. Девин, "Държавно горско стопанство - Триград", и "Държавно горско стопанство" - Михалково.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Смолян за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Баните за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Борино за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Доспат за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Девин за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Чепеларе за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Неделино за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Златоград за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Мадан за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Рудозем за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общините в Република България за 2015 г. и за първото шестмесечие на 2016 г.
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно общото изпълнение на натуралните показатели и финансовите резултати от Южноцентралното държавно предприятие - гр. Смолян към 1 юли 2016 г.
Писмен отговор на 02/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансирането на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
02/12/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно съхранение на иглолистните дървета в родопската гора.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
28/10/2016
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно политиката по усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване сезон 2016 - 2017 г.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
09/12/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно преминаването на автобуси през ГКПП "Маказа".
Отговорено в зала на 09/12/2016.
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно разработването на Давидковското рудно поле.
Писмен отговор на .
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонта и рехабилитацията на държавната пътна мрежа на територията на Смолянска област.
Писмен отговор на .
20/01/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България.
Писмен отговор на 20/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
01/12/2015
Отнемане на думата
Статус: Наложено