Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
  • Дата на раждане : 19/11/1974 Бяла Слатина, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krasen.krastev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/05/2015
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно изменения в "Кодекса за данъчно облагане на доходите" на Република Гърция.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
08/04/2016
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно закриване на ракетни площадки за противоградова защита на земеделската продукция в селата Буковец, община Бяла Слатина, Добролево, община Борован и Ботево, община Хайредин, всички от структурата на Регионална дирекция "Борба с градушките", област Враца.
Писмен отговор на 08/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев", Враца.
Писмен отговор на 22/04/2016.
09/12/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно незаплащане на възнагражденията за положен труд на част от преките доставчици на социални услуги - лични/социални асистенти за месец август, септември, октомври 2016 г., назначени по Проект "Подкрепа за независим и спокоен живот" в общ. Мизия, обл. Враца, ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020".
Писмен отговор на 09/12/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС