Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
  • Дата на раждане : 06/05/1976 Триполи, Либия
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: dragomir.stoynev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по енергетика
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Франция
председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
12/12/2014
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно арбитражно производство от ЕВН АГ- Австрия срещу Република България.
Отговорено в зала на 12/12/2014.
12/12/2014
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно действия, във връзка с резултатите от извършените от ДКЕВР одити на електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО - ПРО.
Отговорено в зала на 12/12/2014.
06/02/2015
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кадровата политика на правителството.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
27/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация за краткосрочни и дългосрочни задължения.
Писмен отговор на 27/03/2015.
03/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономическото развитие и подкрепа за бизнеса в Северозападен регион.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
12/06/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гражданска регистрация.
Писмен отговор на 12/06/2015.
03/07/2015
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
12/06/2015
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политиката по отношение на държавното участие в предприятията от системата на Министерството на икономиката.
Писмен отговор на 12/06/2015.
03/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно закриване на звено "Оперативна дежурна част", към Районно управление на полицията - Тополовград.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
22/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно "Национална компания Индустриални зони" ЕАД в контекста на подобряване на инвестиционния климат в страната.
Отговорено в зала на 22/01/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път II-55 Дебелец - Свиленград, участък гр. Гурково - с. Паничерево.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от рехабилитация на Републикански път ІІІ-608 - третокласен, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Стара Загора.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
02/12/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно поемане на разходите по доставката на изработеното от "Атомстройекспорт" АД оборудване до България.
Писмен отговор на 02/12/2016.
13/01/2017
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно Оператеивна програма "Развитие на селските райони 2007 -2013 г".
Писмен отговор на 13/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
18/05/2016
Напомняне
Статус: Наложено
08/12/2014
Отнемане на думата
Статус: Наложено