Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
  • Дата на раждане : 28/09/1958 Кърджали, България
  • Професия: корабен навигатор;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: ANaydenov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "БСП лява България"
зам.-председател на ПГ 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по отбрана
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Румъния
председател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/01/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна.
Отговорено в зала на 16/01/2015.
30/01/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно реализация на проект за придобиване на нов тип боен самолет.
Отговорено в зала на 30/01/2015.
30/01/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите.
Отговорено в зала на 30/01/2015.
30/01/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно предоставяне на архива на служба "Военна информация" на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.
Отговорено в зала на 30/01/2015.
13/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно последиците от санкциите срещу Русия.
Писмен отговор на 13/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно последиците от санкциите срещу Русия.
Писмен отговор на 06/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно последиците от санкциите срещу Русия.
Писмен отговор на 06/02/2015.
13/02/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно контрол на атмосферния въздух.
Писмен отговор на 13/02/2015.
20/02/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно кадрови промени в "Монтажи" ЕАД.
Писмен отговор на 20/02/2015.
06/03/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно План за развитие на въоръжените сили.
Отговорено в зала на 06/03/2015.
13/03/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно перспективите за развитие на ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна ЕООД.
Писмен отговор на 13/03/2015.
06/02/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно последиците от санкциите срещу Русия.
Писмен отговор на 06/02/2015.
22/05/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно извършване на ремонт на Военноморския клуб (Дом на флота) в гр. Варна.
Писмен отговор на 22/05/2015.
03/07/2015
Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно политиката и действията на правителството спрямо гражданите от български произход, живеещи в Украйна.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
15/01/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно участие на военнослужещи от Българската армия в охрана на границите на Република България.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
16/12/2015
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изграждане на възпрепятстващо съоръжение по границата ни с Република Турция.
Отговорено в зала на 16/12/2015.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждане на възпрепятстващо съоръжение по границата ни с Република Турция.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
12/02/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство, ремонт и рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 12/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно взаимодействие на Министерство на отбраната с ръководството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на страните - членки на НАТО.
Писмен отговор на 26/02/2016.
01/04/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос 2, процедура "Енергийна ефективност в периферните райони".
Писмен отговор на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно граждански и консултантски договори, сключени от ръководството на "Терем" ЕАД.
Писмен отговор на 01/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проекта за нов пристанищен терминал във Варна.
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/07/2016
Питане към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно политиката на Министерството на отбраната за повишаване на мотивацията и интереса за служба в Българската армия.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпълнение на Споразумение между правителствата на Република България и Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ - 29.
Писмен отговор на 02/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно разходи на Министерството на отбраната за издръжка на личен състав и техника, участващи в охраната на държавната граница.
Отговорено в зала на 30/09/2016.
25/11/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно финансови резултати на търговските дружества, собственост на Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 25/11/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС