Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
  • Дата на раждане : 28/04/1965 Поморие, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: dimitar.boychev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по енергетика
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Китай
председател 09/04/2015 - 11/02/2016
Група за приятелство България - Китай
съпредседател 11/02/2016 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".
Писмен отговор на 23/01/2015.
13/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско.
Писмен отговор на 13/02/2015.
08/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно действията на директора на ДГС - Айтос.
Писмен отговор на 08/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мотиви за закриване на Областна диагностична лаборатория за растително здраве - Бургас, към ОДБХ Бургас.
Писмен отговор на 22/05/2015.
17/07/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отдадени площи в заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие.
Писмен отговор на 17/07/2015.
25/09/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно Дом за стари хора "Долче вита", гр. Българово, работещ със заличена регистрация на доставчика на услугата.
Писмен отговор на 25/09/2015.
09/12/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно имоти със статут на частна публична държавна собственост, находящи се в Бургаска област, с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, предвидени за осъществяване на разпоредителни действия и продажби през 2016 г.
Отговорено в зала на 09/12/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС