Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
  • Дата на раждане : 28/08/1966 Бургас, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;руски;полски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 42 НС;
  • E-mail: georgi.kadiev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Нечленуващи в ПГ
член 10/09/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/11/2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно предприетите действия във връзка с възникнало и ескалиращо напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж, довели до унищожаване на детска площадка, растителност, общинска собственост и имущество на граждани.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
05/12/2014
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно сградата на НГДЕК "Константин Кирил Философ" на ул."Баба" № 16 гр.София.
Писмен отговор на 05/12/2014.
16/01/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз.
Отговорено в зала на 16/01/2015.
13/02/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно последствията от продадени от НЕК, без търг и конкурс, количества електрическа енергия на свободния пазар.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно прогноза за изпълнение на годишен план за приходи от ДДС от внос от трети страни.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно промените в Кодекса за социално осигуряване и готвената наредба на МС за регулиране на неизяснените въпроси по реда на осигуряване на българските граждани, родени след 31.12.1959 г.
Отговорено в зала на 06/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно бездействие на служител на МВР, станал свидетел на нападение над ученик в гр. София.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
27/02/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на такси и комисионни по емитиране на външен дълг за периода 01.01.2012 - 31.12.2014 г..
Писмен отговор на 27/02/2015.
13/03/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно плановете на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата за оценка на работоспособността.
Отговорено в зала на 13/03/2015.
15/05/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно липса на лекарствения продукт Херцептин за лечение на онкологични заболявания.
Отговорено в зала на 15/05/2015.
19/06/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно предвидена оптимизация на структурата на Българска агенция за безопасност на храните.
Отговорено в зала на 19/06/2015.
22/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно установени пропуски на ГКПП "Капитан Андреево".
Отговорено в зала на 22/05/2015.
10/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно обявена обществена поръчка от Булгартрансгаз за закупуване на 160 мобилни апарата.
Отговорено в зала на 10/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно полет до Разград и протокол за използване на Авиоотряд 28 от длъжностни и трети лица.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
12/06/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно сключени анекси към споразумението за изграждане на АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 12/06/2015.
17/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно забавяне при изплащане на обезщетение на бивши служители на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно отдаване под наем на военно поделение на територията на общ. Ихтиман, с. Костадинкино.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно забавената реимбурсация на лекарството за миелофиброза от НЗОК.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
04/09/2015
Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването към спешната медицинска помощ в страната.
Отговорено в зала на 04/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно отдаване под наем на военно поделение на територията на общ. Ихтиман, с. Костадинкино.
Писмен отговор на 11/09/2015.
31/07/2015
Питане към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно политика на правителството спрямо хората с увреждания.
Отговорено в зала на 31/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно тенденции при заболеваемостта от онкогинекологични заболявания.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно ефективността на дознателските функции на Агенция "Митници".
Отговорено в зала на 04/09/2015.
05/02/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно нанесени вреди, констатирани в Одитен доклад на Държавно горско стопанство "Симитли" - 2015 г.
Отговорено в зала на 05/02/2016.
22/01/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно поръчка на четири броя високопроходими автомобили с цена 160 000 - 165 000 лв. без ДДС от Южноцентрално държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие.
Писмен отговор на 22/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно изменение на Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина (НДКЧ) и отпадане на изискването за образователна степен - магистър към директора и заместник-директора на центъра на промишлеността на Република България в Москва.
Писмен отговор на 29/01/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус".
Отговорено в зала на 25/03/2016.
29/01/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно тръжна процедура по поръчка № РД-11-414 за "Доставка на медицинско оборудване и апаратура", по проекти част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 29/01/2016.
26/02/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно пряка реклама на хазартни игри, по смисъла на чл. 10 ал. 1 от Закона за хазарта в електронните медии и телевизии.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
01/04/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предприети действия след доклада на Аликс Партнърс за събиране на активите на КТБ.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно процедура договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки за "Охрана на територията и имуществото, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно стикери за автомобили с надпис: "Република България Национална полиция".
Писмен отговор на 08/04/2016.
03/06/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проучване и добив на нефт и газ в находищата "Хан Аспарух", "Терес" и "Силистар".
Отговорено в зала на 03/06/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно винетни и тол такси за автомобили за преминаване по републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно публична покана за доставка на лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
24/06/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно планове на Министерството на отбраната по отношение на Военния клуб в Ботевград.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно обявено 10% увеличение на заплати на учители от 01 януари 2017 г.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
15/07/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно непроведен конкурс за директор на Националното музикално училище "Любомир Пипков".
Писмен отговор на 15/07/2016.
30/09/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно действия на посолството и консулските представителства на България в Република Турция по време на опит за военен преврат.
Отговорено в зала на 30/09/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно корупционни практики при обществена поръчка за "Реконструкция и рехабилитация на път IV - 62084 "Сапарева баня - Паничище".
Отговорено в зала на 21/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно назначения на посланици и дипломатически служители на Република България.
Отговорено в зала на 30/09/2016.
07/10/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно консул на Република България в Република Кипър.
Писмен отговор на 07/10/2016.
09/12/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно доставка на ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 09/12/2016.
25/11/2016
Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно Център за обществена подкрепа в гр. Своге.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обществена поръчка за предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно закупен автомобил от Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно дейността на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Писмен отговор на 25/11/2016.
02/12/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно предварителни плащания към животновъди и зърнопроизводители.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно липса на конкурс за директор на НМУ "Любомир Пипков".
Отговорено в зала на 16/12/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
04/12/2014
Отнемане на думата
Статус: Наложено
18/12/2015
Отстраняване от заседание
Статус: Наложено