Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
  • Дата на раждане : 01/09/1971 Ловеч, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 17/11/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 11/02/2010 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/03/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прекратяване дейността на общинска служба по земеделие - гр. Ябланица.
Отговорено в зала на 19/03/2010.
14/05/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно закриването на Общински център за работа с деца при община Априлци.
Отговорено в зала на 14/05/2010.
11/06/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно кадровата политика на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на "Булгартабак".
Отговорено в зала на 11/06/2010.
11/06/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно актуалното състояние на Оперативна програма "Административен капацитет".
Отговорено в зала на 11/06/2010.
09/07/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предоставена информация на Оли Рен за неизпълнени договори от предишното правителство.
Писмен отговор на 09/07/2010.
17/09/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно депонирането на твърди битови отпадъци от софийска община в новопостроеното регионално депо за твърди битови отпадъци обслужващо общините Ловеч, Летница и Угърчин.
Отговорено в зала на 17/09/2010.
24/09/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно уволнението на директори от Агенция "Митници".
Отговорено в зала на 24/09/2010.
24/09/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно уволнението на директори от Агенция "Митници".
Отговорено в зала на 24/09/2010.
01/10/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно намаляване на субсидията за Фонд работна заплата /ФРЗ/ на театрите в страната.
Отговорено в зала на 01/10/2010.
08/10/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно обявени намерения за емитиране на външен дълг.
Отговорено в зала на 08/10/2010.
08/10/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно катастрофата на гара Драгоман.
Отговорено в зала на 08/10/2010.
29/10/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд.
Отговорено в зала на 29/10/2010.
05/11/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно железопътната катастрофа на гара Септември, на 18.10.2010 г.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
12/11/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно опазване на държавния горски фонд от пожари.
Отговорено в зала на 12/11/2010.
19/11/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изграждане на екарисаж в община Угърчин, Ловешка област.
Отговорено в зала на 19/11/2010.
14/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно липса на одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 14/01/2011.
14/01/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно кое е оторизираното лице за разплащане на проекти по Програма за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 14/01/2011.
11/02/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно помощ на животновъди за фураж.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
19/03/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно функционирането на железопътната линия Левски - Троян.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
15/04/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изплащане на компенсации по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно поети ангажименти към Световната банка от страна на министерството като условие за отпускане на заем.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
03/06/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършено залесяване на територията на Ловешка област.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
13/05/2011
Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на министерството за гарантиране на финансовата стабилност и създаване условия за прозрачност на приходите от билети.
Отговорено в зала на 13/05/2011.
24/06/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дейността на земеделското аташе в Париж.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
01/07/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно повишение на пенсиите в Република България.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
29/07/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на развитието на науката в сектор "Земеделие".
Писмен отговор на 29/07/2011.
16/09/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно балирани твърди битови отпадъци в Ловешкото депо.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
04/11/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно помощи, дарения и безвъзмездно получени суми от РДВР - Ловеч.
Писмен отговор на 04/11/2011.
25/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реформите в БДЖ.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
25/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото оздравяване на БДЖ.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
20/01/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството, свързана с рехабилитацията и реконструкцията на пътища втори и трети клас от Републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 20/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно създалата се бедствена ситуация след снеговалежите от 7.01.2012 г. в общините Етрополе и Тетевен.
Писмен отговор на 27/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно преговори за сключване на нови външни заеми.
Писмен отговор на 27/01/2012.
24/02/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно възможности за по-актуално управление на ресурсите от Сребърния фонд.
Отговорено в зала на 24/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга.
Писмен отговор на 17/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно раздадени на служителите допълнителни възнаграждения през 2011 г..
Писмен отговор на 17/02/2012.
06/04/2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 06/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 06/04/2012.
30/03/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 30/03/2012.
06/04/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 06/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 06/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 06/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно участие на членове на кабинета в управителните органи на дружества, в които държавата притежава дялове.
Писмен отговор на 06/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 06/04/2012.
30/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 30/03/2012.
06/04/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 06/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 06/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството.
Писмен отговор на 06/04/2012.
29/06/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неизплатени заплати на работници от "Елма" АД - Троян.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
05/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г.
Писмен отговор на 05/10/2012.
28/09/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно убийството на Ивелина Славчева на 15 септември 2012 г. в Ловеч.
Писмен отговор на 28/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
02/11/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно стопанисването на казармата в гр. Ловеч.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
01/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата на територията на общ. Ловеч.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево.
Писмен отговор на 08/02/2013.
21/12/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно увеличаване броя на Съвета на директорите на Информационно обслужване АД.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС