Пресцентър и връзки с обществеността организира образователни посещения за ученици и студенти в сградата на парламента. Те имат възможност да научат за историята и дейността на НС, да разгледат пленарната зала, да се срещнат с народни представители и експерти от парламентарните комисии, с които да разговарят по заявени от тях актуални теми.

Графикът за посещения по дни и часове се съобразява с програмата за работа на Народното събрание през седмицата.

Организирани посещения в сградите на парламента по време на пленарни заседания се провеждат по изключение и съобразно програмата за работата на НС.

Дните за посещения при редовни пленарни заседания са:

  • Понеделник от 10.00 до 16.00 ч.
  • Вторник от 10.00 до 16.00 ч.
  • Сряда от 15.00 до 16.00 ч.
  • Четвъртък от 15.00 до 16.00 ч.
  • Петък от 15.00 до 16.00 ч.
Деца под 16 годишна възраст се допускат по изключение и само с придружител.

Заявките се отправят поне една седмица по-рано от избраната дата за посещение. Към заявката, с оглед на пропускателния режим в сградите на Народното събрание е необходимо да се изпрати списък с имената и ЕГН на желаещите да посетят Народното събрание. Заявките се изпращат на факс 981 01 81 или чрез електронна поща на адрес: ekamenova@parliament.bg

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ГРУПИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ПОНЕДЕЛНИК - ВТОРНИК
  • Разглеждане на сградата на Народното събрание;
  • Лекция за историята и дейността на българския парламент;
  • Среща с народни представители и експерти към постоянните комисии;
  • Раздаване на информационни брошури.