Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно договор за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони за периода.
Дата 09/02/2018
Входящ номер 854-06-211
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 16/02/2018
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор