Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/09/2018 - 28/09/2018
Проект за програма на Народното събрание. Предстои да бъде гласувана на заседанието в сряда.


 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 26.7.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2018 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет, 13.9.2018 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 6.7.2018 г.).
 5. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Вносител: Министерски съвет, 7.9.2018 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish“, сключено чрез размяна на писма (Вносител: Министерски съвет, 26.7.2018 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2018 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Искрен Веселинов и Емил Христов, 13.6.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 27 септември 2018 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет, 20.12.2017 г. Приет на първо гласуване на 15.2.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 27 септември 2018 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (Вносител: Министерски съвет, 30.8.2018 г.).
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума