Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/10/2017 - 20/10/2017  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 2.10.2017 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 13.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 27.9.2017 г.).
  3. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 20.9.2017 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 7.7.2017 г. законопроекти с вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 10.5.2017 г.; Пламен Христов, Албена Найденова и Полина Цанкова, 12.5.2017 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 30.5.2017 г.; Христиан Митев и група народни представители, 4.7.2017 г.) - продължение.
  5. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от Народното събрание на 27 септември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 198 от 6 октомври 2017 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 19.10.2017 г.
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2017 г.).
  7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Йордан Апостолов, Борис Ячев и Христиан Митев, 5.9.2017 г.; Драгомир Стойнев и група народни представители, 21.9.2017 г.; Запрян Янков и група народни представители, 27.9.2017 г.).
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума