Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/07/2017
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ 11.00 часа

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно разпродажба на военни клубове в страната.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно финансовото състояние на "ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД и сключвани договори от дружеството.

II. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителство и въвеждане в експлоатация на нови места за изтърпяване на наказанията.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия срещу практиката за назначаване на изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" на длъжности в българските затвори.

III. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Плевен.

2. Въпрос от н.п. АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ относно проблемен участък от водопроводна мрежа в гр. Тутракан, област Силистра.

3. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно състоянието на пътни участъци от републикански път І-8 София - Пазарджик.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Мечка, на автомобилен път Е80.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителството на пътя Бургас-Несебър-Слънчев бряг.

6. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно наложителен ремонт на път ІІІ-539 Трояново - Аспарухово - Карнобат.

7. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно ремонт на път Карнобат - Средец.

8. Въпрос от н.п. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ и АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ относно замърсяване на питейна вода с арсен в три малки населени места в област Монтана, община Бойчиновци.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение мост на третокласен път ІІІ-667 Първомай - Поройна - Асеновград.

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ-667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.

11. Въпрос от н.п. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел "Брезница", община Гоце Делчев, област Благоевград.

12. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно финансиране на ремонтни дейности от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" на АМ "Люлин" за периода 2012-2017 г..

13. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно завършване на републикански път I-7 - Върбишки проход.

IV. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно информация за нередности в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр.Карлово.

2. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно тенденцията за рязко намаляване на броя на осиновяванията.

4. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно професионална квалификация на служителите в Център на настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания гр. Карлово.

V. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ, ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД, СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ и ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата.

2. Питане от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА, ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

3. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно Наредба №16/8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите, издадена от министъра на образованието и науката и обн. в ДВ бр. 100 от 16.12.2016 г.

4. Въпрос от н.п. НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА относно нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съобразно с Наредба №4/20.04.2017 г.

5. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА относно условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, които са с трайни увреждания и/или без родители.

6. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно условията и реда за допълнително финансиране на средищните детски градини и училища.

VI. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно мерки за усъвършенстване на методиката за преразпределение на държавната субсидия за читалищата.

2. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно неизвършено съфинансиране от община Силистра по договор с Министерството на културата за Драматичен-куклен театър гр. Силистра.

3. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно разходване на предвидените финансови средства за българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

4. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно подготовката на НДК за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно финансиране на читалищата.

6. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно мерки за опазването, съхранението и развитието на Античен комплекс включващ "Късноантичен комплекс Кула", "Храм-кладенец" и "Римска баня", намиращ се край с.Гърло, община Брезник, област Перник.

VII. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА относно инициативата на Европейската комисия за стартиращ и развиващ се бизнес.

VIII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно принципите на управление на Предприятие "Водноелектрически централи" към "НЕК" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ и ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ относно изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатацията на V и VI блок на АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА и ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ относно национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци.

IX. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно готовността на пречиствателните станции по Черноморието за летния туристически сезон.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с.Чифлик и с.Шипково, Община Троян, област Ловеч.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ относно предприетите действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод "Полимери" - Девня.

4. Въпрос от н.п. АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ и РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ относно решение на Европейската комисия определящо нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества отделяни в атмосферата от големите горивни инсталации.

5. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно информация за черноморските делфини.

6. Питане от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ и ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно осъществяването на водопроводи за селата Руен, Гълъбово и Цар Калоян, общ. Родопи, обл. Пловдивска.

X. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена битова престъпност.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Иван Ибришимов;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на 4 въпроса от народните представители Нина Миткова и Боряна Георгиева; Христо Грудев; и Миглена Александрова (2 въпроса) и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Теодора Халачева; Ахмед Ахмедов; и Красимир Янков;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Иван Иванов и Пенчо Милков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Десислава Тодорова; и Александър Александров и Красимир Велчев;
- министърът на здравеопазването Николай Петров – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Валентинов Иванов; и Филип Попов и Цветан Топчиев;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на 2 въпроса от народните представители Димитър Стоянов, Николай Тишев, Петър Кънев и Тодор Байчев (2 въпроса);
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на 1 въпрос от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 3 въпроса от народните представители Георги Гьоков (2 въпроса); и Красимир Янков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- 3 въпроса от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков; към министъра на околната среда и водите Нено Димов; и към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 2 въпроса от народния представител Миглена Александрова към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; и към министъра на туризма Николина Ангелкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на здравеопазването Николай Петров и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Форма за търсене
Ключова дума