Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/12/2013
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ; ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ относно състоянието и промяната на криминалната обстановка в страната.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ и ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ относно съвместни мерки с Върховния комисариат за бежанците към ООН за подобряване на условията в центровете за настаняване на лица, търсещи убежище и закрила.

3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ относно възникнал инцидент в края на месец ноември в Дома за временно настаняване на чужденци, гр. Любимец и изнесени твърдения от страна на Посланик на Алжир в България пред медии за превишаване на полицейски правомощия от служители на МВР срещу чужденци от алжирски произход.

(Поради неотложен служебен ангажимент в петък от 11.00 часа - церемония по връчване на награди "Полицай на годината", министър Цветлин Йовчев може да отговаря към 13.00 часа).

II. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

2. Питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ относно проведена официална годишна среща на министрите на отбраната на НАТО, в периода 22 - 23 октомври 2013 г.

3. Питане от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно разходите за нелегалните имигранти, направени досега от кабинета "Орешарски" и прехвърлянето на военни имоти на Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

III. Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на автомагистрала "Тракия", Оризово - Бургас - ЛОТ 5 Карнобат - пътен възел "Бургас-запад", от км. 325+280 до км. 360-568.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ относно състоянието на Път ІІІ-801 София - Поибрене - Панагюрище.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно санирането на жилищни блокове.

4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно състоянието на автомагистрала "Люлин" и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти.

5. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ относно неизпълнение на проект BG161РО001/2.1. - 01/2007/001-029 ЛОТ 29 "Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково - Минерални бани и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево" по Оперативна програма "Регионално развитие".

6. Въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ относно ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 -2013 г".

IV. Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение.

2. Питане от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ относно политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

V. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно мярка "Добавена стойност в земеделието и горите" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

6. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

8. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА относно потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г.

9. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

10. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г.

VI. Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ относно предвидени средства за хора с увреждания.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно нарушения на трудовото законодателство в мина Оброчище.

VII. Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно проблеми в електрозахранването в с. Слокощица, общ. Кюстендил.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нарушения в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за газификацията на Видин и региона.

5. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно тежкото финансово състояние на "Мини Марица-Изток" ЕАД.

6. Въпрос от н.п. АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ относно функционирането на Българската енергийна борса.

7. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ относно изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи за обекти, по проект "Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 - 2013)" в общ. Ветрино, обл. Варна.

8. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

VIII. Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно състоянието на пристанищно съоръжение - естакада при нос Шабла.

2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин.

3. Въпрос от н.п. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ относно намерение за промени, свързани с провеждането на шофьорски изпити.

4. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта на европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., версия 2.0 от 28.05.2013 г., в частта за жп транспорта.

IX. Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

X. Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ЕАД.

2. Питане от н.п. СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ и ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.

XI. Кристиан Вигенин, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно стрелба по гранични полицаи.

2. Въпрос от н.п. СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ относно изказването на Реджеп Таийп Ердоган.

XII. Петър Чобанов, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно наличието на недекларирани сметки на български граждани в швейцарски банки.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Пламен Орешарски - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ивелина Василева;
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова - на въпрос от народния представител Страхил Ангелов, и на 2 питания от народните представители Томислав Дончев, и Ивелина Василева;
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев - на 2 въпроса от народните представители Любомир Христов и група народни представители, и Хюсеин Хафъзов;
- министърът на отбраната Ангел Найденов - на питане от народния представител Валентин Радев и на въпрос с писмен отговор от народния представител Дончо Баксанов;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова - на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- министър на финансите Петър Чобанов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ивелина Василева.
На основание чл. 90, ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 3 питания от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;
- въпрос от народния представител Кирил Калфин към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова;
- въпрос от народния представител Галина Милева към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев;
- въпрос от народните представители Красимира Анастасова и група народни представители към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
- въпрос и 2 питания от народния представител Лиляна Павлова към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Димитър Греков;
- въпрос от народния представител Лиляна Павлова към министъра на външните работи Кристиан Вигенин;
- въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на земеделието и храните Димитър Греков;
- въпрос от народния представител Лиляна Павлова към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов;
- 2 въпроса от народния представител Лиляна Павлова към министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов;
- 2 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, и Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Пламен Орешарски и министърът на образованието и науката Анелия Клисарова.
Общ брой въпроси - 38;
Общ брой питания - 6;
Общ брой въпроси и питания - 44.
Необходимо парламентарно време - 7 часа и 12 мин.

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно избора на фирма изпълнител, работеща със специализирана техника - полифизиограф за оценка на поведенчески характеристики и параметри на служителите от ГДБОП, и пригодността им за работа към системата на Министерството на вътрешните работи (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА и НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ, относно умишлено подпалване на четири автомобила на общинския съветник от ПП ГЕРБ в Съединение и председател на Ловно – рибарско сдружение Съединение - Гено Чобанов (връчен на 20 декември 2013 г.).

Петър Чобанов, Министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно проблем с вноските към фонда за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (връчен на 20 декември 2013 г.).

Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ и НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ, относно системата за финансов контрол в АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, относно изграждането на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 20 декември 2013 г.).

Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно прозрачност и достъпност на процедурата по придобиване на статут: Национално представителна организация на и за хората с увреждания (връчен на 20 декември 2013 г.).

Димитър Греков, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно сигнал от Националния Съюз на Говедовъдите в България (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно бъдещето на Селекционния център по животновъдство в Сливен (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ, относно оборудването на лаборатория към Селекционния център по животновъдство в Сливен (връчен на 20 декември 2013 г.).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Писмен отговор на питане от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ, относно път от кв. "Княжево" до "Даскалово"- с обща дължина 10, 685 км (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА, относно отказ от конкретен отговор на въпрос от народен представител за изплатени допълнителни възнаграждения на служители в държавната администрация (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно ЛОТ 14 от ТП 5 на програма Държавни инвестиционни заеми, рехабилитация на път ІІ-86 Асеновград - Смолян от 27 + 700 до км 76 + 306 (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА, относно лошото състояние на път от Републиканска пътна мрежа (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно пътна връзка в близост до кръгово кръстовище на Републикански път II-86 с бул. Кукленско шосе, гр. Пловдив (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ, относно лошото състояние на път от Републиканската пътна мрежа (връчен на 20 декември 2013 г.).

Искра Михайлова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ХАМИД БАРИ ХАМИД, относно водоползване и дейност на МВЕЦ "Моста", язовир "Тича" (връчен на 20 декември 2013 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, относно коментари на Европейската комисия по проекта на ОП "Околна среда 2014 - 2020" (връчен на 20 декември 2013 г.).

Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно нуждата, ангажимента и възможностите на българската държава за обучение на настанените в България сирийски бежанци на езикови умения по български език (връчен на 20 декември 2013 г.).===

Отговорено в заседанието:

Цветлин Йовчев, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ; ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ, относно състоянието и промяната на криминалната обстановка в страната.

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ и ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ ВУЧКОВ, относно съвместни мерки с Върховния комисариат за бежанците към ООН за подобряване на условията в центровете за настаняване на лица, търсещи убежище и закрила.

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА и КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ, относно възникнал инцидент в края на месец ноември в Дома за временно настаняване на чужденци, гр. Любимец и изнесени твърдения от страна на Посланик на Алжир в България пред медии за превишаване на полицейски правомощия от служители на МВР срещу чужденци от алжирски произход.

Ангел Найденов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/.

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на питане от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ и ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ, относно проведена официална годишна среща на министрите на отбраната на НАТО, в периода 22 - 23 октомври 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на питане от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно разходите за нелегалните имигранти, направени досега от кабинета "Орешарски" и прехвърлянето на военни имоти на Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие:

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на автомагистрала "Тракия", Оризово - Бургас - ЛОТ 5 Карнобат - пътен възел "Бургас-запад", от км. 325+280 до км. 360-568.

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ, относно състоянието на Път ІІІ-801 София - Поибрене - Панагюрище.

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно санирането на жилищни блокове.

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно състоянието на автомагистрала "Люлин" и ангажирането на гаранционната отговорност относно показаните дефекти.

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ, относно неизпълнение на проект BG161РО001/2.1. - 01/2007/001-029 ЛОТ 29 "Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково - Минерални бани и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево" по Оперативна програма "Регионално развитие".

Устен отговор в заседанието на 20 декември 2013 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, относно ЛОТ 38 от "Оперативна програма регионално развитие 2007 -2013 г".
Форма за търсене
Ключова дума