Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/02/2008
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката, която ще провежда Държавната агенция по горите и намеренията на правителството за законодателни промени в тази област.
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на председател на Държавна агенция "Национална сигурност".
3. Питане от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката за модернизиране на сектора за национална сигурност.
4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно стратегията и приоритетите на правителството в сферата на здравеопазването.
5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на главен секретар на Министерство на вътрешните работи.
6. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно изявления на премиера за политиката на българското правителство по отношение на плана за действие за удължаване сроковете на работа на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".
7. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно извършена проверка от Държавна агенция "Национална сигурност".


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно предприети действия от страна на Министерство на външните работи във връзка с продължаващите инсинуации на историческата истина за Батак.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно промяната в политиката на българското правителство за пресичане на корупционната практика през последните години за разпродаване и замяна на хиляди декари гори и земи.
3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на Държавната агенция по горите по отношение на незаконно придобити гори от господин Симеон Сакскобурггоски и семейството му.
4. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ и ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно Българския културно-информационен център в гр. Одеса.
5. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ относно напрегнатата ситуация, свързана с ползването на сградата на Общоукраинския център на българската култура в Одеса от Асоциацията на българите в Украйна.


III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно размера на стипендиите за отличен успех на учениците, настанени в Домове за деца, лишени от родителски грижи, които се обучават в така нар. училища интернати, както и за месечния размер на джобните пари, за децата в тези домове.
2. Въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно необявяване на свободни места в системата на образованието и назначаване на хора без необходимия ценз и професионална квалификация.
3. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката относно българските училища в чужбина.
4. Въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно проведеното общо събрание за избор на ръководни органи на историко-правния факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" в гр. Благоевград.


IV. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за преустановяване на корупционните практики в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и работата на създадения преди година Междуведомствен съвет по въпросите на Военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната със съпредседатели - министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров и министъра на отбраната Веселин Близнаков.


V. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изготвяне на нормативни актове към Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата.
2. Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на българското правителство по предложените на Европейската комисия правила за либерализиране на производството и преноса на енергия.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за контрол на подписания договор между НЕК и "Атомстройекспорт" за строителството на АЕЦ "Белене".


VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за избягване на конфликт на интереси в дейността на висш служител във фонд "Републиканска пътна инфраструктура".


VII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно решение за прехвърляне на имот в с. Николово в собственост на Община Русе.


VIII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приватизацията на болниците.
2. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансовата политика на Министертвото на здравеопазването.
3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ относно финансовото състояние на УМБАЛ "Св. Георги" в град Пловдив.
4. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно мястото и ролята на медицинските фелдшери в системата на здравеопазването.
5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно възможността за експериментално лечение на болни от рак в напреднал стадии с нова ваксина.


IX. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно дейност, осъществявана при конфликт на интереси от лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на културата.


X. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно отпуснати средства от бюджетния излишък за 2007 г., за сграда на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно скандалното изразходване на 1 250 000 лева.
3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно конкурса за Председател на Държавната комисия по хазарта.
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за преодоляване влошаването на макроикономическите показатели на страната - растящ дефицит по текущата сметка, висока инфлация и брутен външен дълг като основна спънка пред влизането на България в Еврозоната.


XI. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно присъединяването на Република България към Шенгенското споразумение.
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно превишаване на власт от служител на Министерството на вътрешните работи.


XII. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решението на Министерския съвет за разпродажбата на военни имоти, бази, боеприпаси и военни съоръжения.
2. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решение на Народното събрание за числения състав на въоръжените сили на РБългария по стратегически план 2015 г..
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно модел за кадрово развитие на военнослужещите в Българската армия, разработен от ГЩ и предстоящите съкращения на офицери и сержанти.

На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, министърът на отбраната Веселин Близнаков е поискал отлагане със седем дни на отговорите на:
- въпрос от народния представител Павел Шопов относно кражбите на танкове "Майбах" от укрепената линия "Крали Марко";
- питане от народния представител Константин Димитров относно политиката на българското правителство за оползотворяване на излишното или морално-техническо остарели въоръжения /техника и боеприпаси, с които разполага целия сектор за национална сигурност;
- питане от народния представител Константин Димитров относно политиката на българското правителство за интегриране на системите за управление в целия сектор на сигурност.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и не могат да отговорят:
1. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова :
- на въпрос от народния представител Бойко Ватев относно спазването на трудовото и социално законодателство от страна на "АТЕС", ЕООД, гр. Казанлък .
2. Министърът на правосъдието Миглена Тачева:
- на въпрос от народните представители Екатерина Михайлова и Елиана Масева относно действието на Търговския регистър;
- на въпрос от народния представител Елиана Масева относно практиката в съдебната власт при неизпълнение на съдебен акт.
3. Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев :
- на питане от народния представител Иван Николаев Иванов относно мерки за създаване условия за ползване услугите на електронното правителство от максимален брой потребители;
- питане от народния представител Яне Янев относно политиката по отношение на съхраняване достойнството на държавните и национални символи от държавната администрация.
4. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров:
- на въпрос от народните представители Елиана Масева и Иван Николаев Иванов относно опазване на околната среда при строителните работи на пътя Симитли-Банско;
- на питане от народния представител Минчо Христов относно политиката на министерството по отношение на незаконното строителство в защитените територии;
- на питане от народния представител Евдокия Манева относно политиката на МОСВ по прилагането на чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради ангажимент с международно участие, и не може да отговори на питане от народния представител Евгени Чачев относно политиката на министерството за преодоляване забавянето в реализацията на големите транспортни инфраструктурни проекти.
Общ брой: 17 ( писмени: 9 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 0 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно поражения, нанесени на с. Червен, община Асеновград, от стрелби във военен полигон (връчен на 01.02.2008).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно кампанията по изкупуването на тютюна в Благоевградски регион (връчен на 01.02.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно поражения на околната среда, нанесени от стрелби във военен полигон (връчен на 01.02.2008).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно действия, предприети от МТСП по отношение на снимките на филма "Баклава" в Дом за деца лишени от родителски грижи "Александър Георгиев-Коджакафалията" - гр. Бургас (връчен на 01.02.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно резултати от проверка на отпуснатата през 2004 г. целева субсидия на община Правец за газификация на учебни заведения (връчен на 01.02.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно контрол по спазване на договорите за ползване на минерална вода (връчен на 01.02.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно разплащане на извършени дейности по договори на Столична община с ПУДООС (връчен на 01.02.2008).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на питане на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката за модернизиране на сектора за национална сигурност.
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката, която ще провежда Държавната агенция по горите и намеренията на правителството за законодателни промени в тази област.
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно извършена проверка от Държавна агенция "Национална сигурност".
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на председател на Държавна агенция "Национална сигурност".
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно изявления на премиера за политиката на българското правителство по отношение на плана за действие за удължаване сроковете на работа на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно стратегията и приоритетите на правителството в сферата на здравеопазването.
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на главен секретар на Министерство на вътрешните работи.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на въпрос на н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно предприети действия от страна на Министерство на външните работи във връзка с продължаващите инсинуации на историческата истина за Батак.
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на Държавната агенция по горите по отношение на незаконно придобити гори от господин Симеон Сакскобургготски и семейството му.
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на въпрос на н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ и ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно Българския културно-информационен център в гр. Одеса.
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на въпрос на н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ относно напрегнатата ситуация, свързана с ползването на сградата на Общоукраинския център на българската култура в Одеса от Асоциацията на българите в Украйна.
Устен отговор в заседанието на 01.02.2008 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно промяната в политиката на българското правителство за пресичане на корупционната практика през последните години за разпродаване и замяна на хиляди декари гори и земи.

Форма за търсене
Ключова дума