Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 28/02/2018


Комисия по образованието и науката
28/02/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1.Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 802-01-5, внесен от Министерски съвет на 22.01.2018 г. – първо гласуване.
2.Разглеждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 754 -01 -27, внесен от Станислав Станилов, Милена Дамянова и група народни представители на 21.06.2017 г. - продължение.
четвъртък, 01/03/2018


Комисия по здравеопазването
01/03/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
Комисията по здравеопазването

ще проведе редовно заседание на 01.03.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 за 2016 г., внесен в Народното събрание на 2 февруари 2018 г. на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за здравето