Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10 народни представители към дата
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА