Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
26/04/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3 Източно кприло
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г.
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.
3. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 2. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
 3. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
 4. АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ
 5. ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
 6. МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
 7. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 8. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
 9. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
 10. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 11. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 12. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
 13. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
 14. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
 15. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
 16. ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
 17. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
 18. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 19. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
 20. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
 21. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
 22. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
Форма за търсене
Ключова дума