Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
22/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 3, Източно крило
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по околната среда и водите към министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 2. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
 3. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
 4. АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ
 5. ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
 6. ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
 7. МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
 8. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 9. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
 10. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
 11. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 12. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 13. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
 14. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
 15. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
 16. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
 17. ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
 18. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
 19. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 20. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
 21. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
 22. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
Форма за търсене
Ключова дума