Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
21/06/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Изслушване на председателя на Държавната агенция за закрила на детето – г-жа Офелия Кънева относно осъществяване на сътрудничество на ДАЗД с образователните институции за гарантиране правата на децата.
2. Изслушване на управителя на фонд „Научни изследвания“ проф. д-р Веселин Брезин и на председателя на изпълнителния съвет на Фонда проф. дхн Георги Вайсилов относно състоянието и дейността на фонда.
3. Разни.
    Форма за търсене
    Ключова дума