Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България и за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г за избиране на Министерски съвет на Република България
Сигнатура
Дата на постъпване 27/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/06/2013
Обнародван в ДВ брой 58/2013 г.
Финален текст на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България и за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г за избиране на Министерски съвет на Република България