Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г. и Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2016 г. 711-00-10 09/08/2017 Решение
Предложение за провеждане разисквания по питане № 754-05-27/28.06.2017 г. от народния представител Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ 754-00-90 28/07/2017 Решение ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;МИХАИЛ ХРИСТОВ;ИВАН ИБРИШИМОВ;ДОРА ЯНКОВА;АТАНАС КОСТАДИНОВ;ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА;ИВО ХРИСТОВ;ТАСКО ЕРМЕНКОВ;ДИМИТЪР СТОЯНОВ;ДОНКА СИМЕОНОВА;ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА;КОЛЬО МИЛЕВ;РУМЕН ГЕЧЕВ;МИЛКО НЕДЯЛКОВ;ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ;ИРЕНА АНАСТАСОВА;КРИСТИНА СИДОРОВА;НИКОЛАЙ ПЕНЕВ;ПЕНЧО МИЛКОВ;ФИЛИП ПОПОВ;ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ;КРИСТИАН ВИГЕНИН;НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА;ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА;АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА;ТОДОР БАЙЧЕВ;ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА;ЧАВДАР ВЕЛИНОВ;ЛАЛО КИРИЛОВ;ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ;ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ИВАН ЧЕНЧЕВ;БОГДАН БОЦЕВ;РУМЕН ГЕОРГИЕВ;ВЕСКА НЕНЧЕВА;СТОЯН МИРЧЕВ;СПАС ПАНЧЕВ;НИКОЛА ДИНКОВ;НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ;МАНОЛ ГЕНОВ;АНТОН КУТЕВ;СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;ИВАН ИВАНОВ;ВАСИЛ АНТОНОВ;СЛАВЧО ВЕЛКОВ;ЛЮБОМИР БОНЕВ;АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ;КРУМ ЗАРКОВ;РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ;ДИМИТЪР ДАНЧЕВ;ИВАН ИВАНОВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;НОНА ЙОТОВА;ХРИСТО ПРОДАНОВ;ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ;
Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2016 г. 720-00-16 27/07/2017 Решение
Проект на решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните 754-02-70 27/07/2017 Решение СНЕЖАНА ДУКОВА;
Проект на декларация относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония 754-03-3 26/07/2017 Декларация ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;КОРНЕЛИЯ НИНОВА;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ИМРЕН МЕХМЕДОВА;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта 754-02-69 26/07/2017 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;СНЕЖАНА ДУКОВА;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм 754-02-68 26/07/2017 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;СНЕЖАНА ДУКОВА;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;
Проект на декларация относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония 754-03-2 25/07/2017 Декларация ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА;КОНСТАНТИН ПОПОВ;ХРИСТО ГАДЖЕВ;
Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 754-02-67 25/07/2017 Решение РУМЕН ГЕЧЕВ;ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА;АДЛЕН ШЕВКЕД;АТАНАС КОСТАДИНОВ;ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;ЛЮБОМИР БОНЕВ;НИКОЛА ДИНКОВ;
Проект на решение на 44-то Народно събрание на Република България за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г. 754-02-66 24/07/2017 Решение ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА;КРИСТИАН ВИГЕНИН;