В периода юли 2013 г. – юли 2014 г. Комисията по образованието и науката в 42-рото Народно събрание е разгледала 40 документа
виж още...
Министърът на земеделието и храните в оставка проф. Димитър Греков представи Концепция за директните плащания на земеделските производители пред народните представители от ресорната комисия
виж още...
Комисията по околната среда и водите подкрепи с 10 гласа „за” и 8 гласа „въздържал се” промени в Закона за управление на отпадъците и реши да предложи на Народното събрание да ги приеме на първо четене
виж още...
Комисията по икономическа политика и туризъм промени тестове от върнатия от президента Закон за защита на конкуренцията
виж още...
Комисията по образованието и науката единодушно подкрепи промени в Закона за физическото възпитание и спорта и реши да предложи на Народното събрание да приеме законопроекта на първо четене
виж още...
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта реши да покани министъра на спорта Мариана Георгиева, за да докладва за подготовката на българските спортисти за олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 година
виж още...
Д-р Нигяр Джафер: Правната рамка за грижите за възрастните хора изисква консенсус
виж още...
Вицепремиерът Цветлин Йовчев: Имаше организирана атака срещу банковата система, ДАНС неутрализира тези опити и днес резултатите са положителни
виж още...
Комисията по икономическата политика и туризъм подкрепи и предлага на парламента да приеме на първо четене законопроект за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители
виж още...
Комисията по околната среда и водите обсъди на първо четене промените в Закона за устройство на територията
виж още...
Комисията по бюджет и финанси подкрепи и ще предложи на Народното събрание да приеме на първо четене промени в Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
виж още...
Комисията по образование и наука подкрепи и предлага на Народното събрание да приеме на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
виж още...
Към момента във всички язовири и съоръжения на „Напоителни системи” няма проблеми, свързани с валежите и свободните обеми са около 30 процента, което може да поеме още една вълна от валежи
виж още...
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, внесен от Министерски съвет
виж още...
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения обсъди на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт
виж още...
Народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на жертвите от наводненията, пред стихията всички да бъдем по-обединени, призова председателят на парламента Михаил Миков
виж още...
Няма тенденция да се повтори големият брой жалби, постъпили при омбудсмана през миналата година, заяви пред депутатите от Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите омбудсманът Константин Пенчев
виж още...
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта реши да не подкрепи и да не предлага за първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Таню Христов Киряков и група народни представители
виж още...
Комисията по земеделието и храните подкрепи и предлага на парламента да приеме на първо четене промени в Закона за Селскостопанската академия, внесени от Светла Бъчварова и група народни представители
виж още...
Всички проекти по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г.” ще бъдат завършени в периода на допустимост, заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов
виж още...